Energi-startup Krafthem säkrar finansiering om 5 MSEK för att utveckla elektrisk flexibilitet

Krafthem säkrar 5 MSEK i finansiering från privata investerare.

Energi-startup Krafthem säkrar finansiering om 5 MSEK för att utveckla elektrisk flexibilitet 1Kapitalet kommer att säkerställa bolagets plan att utveckla AI-baserad teknik för elektrisk flexibilitet. Under sommaren har bolaget arbetat hårt med att ta in den första externa finansieringen. Trots coronapandemin och långsamma sommarmånader har bolaget erhållit ett viktigt förtroende från ett flertal privata investerare.

“Det är väldigt glädjande och viktigt att bolaget lyckats erhålla detta förtroende från investerare. Kapitalet säkerställer att vi kan fortsätta utvecklas och anställa ytterligare kompetens. I slutändan är det gynnsamt för både svenska konsumenter och samhället i stort då vår teknik gynnar elsystemet i många aspekter.” – John Diklev, VD och grundare.

Den ledande investeraren är serieentreprenören Daniel Johnsson, som bl.a. står bakom e-handelskedjan Inet som såldes vidare till investmentbolaget Creades. Grundare och VD John Diklev har också investerat i rundan för att fördjupa sitt engagemang i bolaget.