En viktig seger för kontanterna

Riksdagen har idag klubbat en ny lag som kräver att banker tar emot kontanter.

En viktig seger för kontanterna 1
Björn Eriksson

Av 349 ledamöter röstade 299 för den nya kontantlagen. För Kontantupproret som drivit frågan i flera år är det en viktig seger.

Idag klubbade Riksdagen i nästan total enighet den nya lag som ålägger banker att tillhandahålla kontantservice i hela landet. Sverige är internationellt sett ett extremt land i att montera ned sin kontantinfrastruktur. Problemet är att när kontantservicen minskar drabbas människor som inte kan använda annat än kontanter.

– Nu har politiken äntligen slagit till bromsen. Utvecklingen där kontanterna försvinner har fått pågå utan att någon tagit ansvar för konsekvenserna. Dagens beslut en viktig seger för alla som inte klarar sin vardag utan kontanter och för alla som värnar om den personliga integritet och Sveriges krisberedskap, säger Björn Eriksson, talesperson för Kontantupproret som engagerar tiotusentals människor över hela landet.

Den nya lagen har även stor betydelse för företag och föreningar, särskilt på mindre orter. Riksdagens beslut innebär att staten tar ett ansvar för att vi som land har ett eget lagligt betalningsmedel.

– Andra länder har med stigande förvåning sett hur kontanterna nästan försvunnit i Sverige. De förstår inte hur vi kan vara så blåögda inför farorna. Nästa vecka kommer exempelvis Japans största nyhetskanal hit för att göra ett reportage, säger Björn Eriksson.

Nästa steg för Kontantupproret är att affärer och butiker blir skyldiga att ta emot kontanter. Idag är det tillåtet de stänga ute kontantkunder genom ett anslag om att de inte tar emot kontanter.

– För att kontanterna ska kunna fungera som betalmedel i praktiken måste även affärer och butiker ta sitt ansvar. Det räcker inte att kontanter finns, människor måste kunna handla med dem också, säger Björn Eriksson.