Ekonomifunktionerna automatiseras alltmer under pandemin

Trots att många företag digitaliserar för fullt, har ekonomifunktionen länge släpat efter.

Ekonomifunktionerna automatiseras alltmer under pandemin

Med många anställda som arbetar på distans, har det blivit svårare för verksamheter att göra sina bokslut.

Det har skyndat på implementationen av automatiseringslösningar för ekonomifunktionen, som exempelvis processen för R2R.

Under det senaste året släppte Trintech en viktig uppdatering av R2R-lösningen Cadency 9.0. Den nya uppdateringen hjälper företag att göra kontoavstämningar snabbare samt har fler smarta funktioner baserade på artificiell intelligens. Den nya uppdateringen ger också bättre översikt, adderar fler kontroller och gör den finansiella rapporteringen mer korrekt, något som blivit allt viktigare under pandemin.

– Förra året innebar många förändringar för verksamheter över hela världen, säger Christer Hjortsparre, Sverigechef på Trintech. Våra kunder, som redan har automatiserat delar av ekonomifunktionen har dock befunnit sig i en bättre situation och lättare kunnat anpassa verksamheten till distansarbete än de som fortfarande arbetar mycket manuellt. Vi är övertygade om att verksamheter som har stort fokus på att digitalt anpassa och transformera sina ekonomiska processer kommer att ha stor nytta av ytterligare automatisering och användning av ny teknik, såsom AI.

Trintech har intensifierat sitt fokus på den nordiska marknaden under 2021. Trintechs lösning Cadency är det enda SOAI-system (System of Accounting Intelligence) som kan hantera hela bokslutsprocessen som en enda effektiv aktivitet, inklusive matchning av poster inom verksamheten, koncernövergripande transaktionshantering, sammanställning av balansräkning, hantering av rapportering samt regelefterlevnad. Många verksamheter har tagit hjälp av Trintech för att effektivisera och transformera sin bokslutshantering, däribland en majoritet av företagen på Fortunes 100-lista.

Företaget fortsätter också att göra omfattande investeringar i SOI (System of Integration), som i huvudsak innebär att skapa en bro mellan olika system. För att hjälpa företag att minska tiden som spenderas på att hantera bokföring och revisionsförberedelser har Trintech också adderat två nya API:er till sin lösning, Cadency GL Reconciliations API och Cadency Close Task Field API.