Edholm – Föreslagen finansskatt slår hårt mot jobben och bör stoppas

Den nyligen föreslagna finansskatten, som innebär ett extra skattepåslag på 15 procent av bolagens lönesummor inom bolag som handlar med finansiella tjänster, riskerar att slå hårt mot jobben i Stockholm.

Totalt uppskattas drygt 318 000 företag i Sverige få betala den nya skatten på anställdas lönesummor, många av dessa företag i Stockholm. Enligt Bankföreningen och beräkningar av Edholm - Föreslagen finansskatt slår hårt mot jobben och bör stoppas 1ekonomer på analysföretaget Copenhagen Economics riskerar den nya skatten att slå ut uppemot 16000 jobb i finanssektorn. Drygt hälften av de nära 100 000 jobben i sektorn finns i Stockholm, och därför riskerar finansskatten enligt bedömare att i hög grad bli en ren Stockholmsskatt.

Liberalernas Lotta Edholm vill se att förslaget dras tillbaka:

–  Det är avgörande att Sverige för en politik som ger fler jobb och ökad tillväxt, istället för att införa straffskatter på anställningar. Det riskerar att slå hårt mot Stockholms innovativa arbetsmarknad, inte bara genom att det försämrar Sveriges attraktivitet för finansbranschen utan för alla de företag som handlar t.ex. med leasingtjänster eller med andra finansiella instrument. I förlängningen kan också Stockholms it-sektor drabbas, där inte minst finansföretagen idag handlar för stora summor, och därmed blir det också en skatt på Stockholms nya tjänstemarknad i stort. Det här förslaget får orimliga konsekvenser och bör avföras från dagordningen, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

–  Vi är inte mot ökad beskattning av den finansiella sektorn, men att höja löneskatten är djupt kontraproduktivt eftersom det slår direkt mot jobben. Sveriges tillväxttakt beror ungefär till hälften av den ekonomiska utveckling som sker just i Stockholm, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

–  Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård (S) säger sig vilja göra Stockholm till ett internationellt finanscentrum, men samtidigt stödjer hon ett förslag som drar undan mattan för företagen och deras anställda, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare