East Capital Holding förvärvar Adrigo Asset Management

East Capital Holding har ingått ett avtal om förvärv av Adrigo Asset Management, som därmed kommer att ingå i East Capital Group tillsammans med East Capital, East Capital Real Estate och Espiria Fonder.

East Capital Holding förvärvar Adrigo Asset Management 1
Håkan Filipson, ordförande i Adrigo Asset Management

Adrigo kommer med sitt fokus på hedgefonder att bli en plattform inom East Capital Group för absolutavkastande och specialiserade investeringsstrategier.

Adrigo Asset Management förvaltar idag cirka 1,5 miljarder SEK i två hedgefondstrategier, Adrigo Hedge och Adrigo Small & Mid Cap L/S.

Fonderna är flerfaldigt prisbelönta där det senaste exemplet är Adrigo Small & Mid Cap som vid Eurekahedge Global Hedge Fund Awards 2019 utsågs till ”Best New European Hedge Fund”. Förvaltarna av denna fond kommer att följa med bolaget och fortsätta den framgångsrika förvaltningen. East Capital Holding kommer samtidigt i samråd med Adrigos CIO, Staffan Östlin, att tillföra nya resurser till Adrigo Hedge.

Adrigos fonder kommer att förvaltas med bibehållen grundprincip om en låg och kontrollerad risk med absolut avkastning som mål.

Håkan Filipson, ordförande i Adrigo Asset Management; ”Genom förvärvet skapas en lösning där investerarna i Adrigos fonder kan se fram mot fortsatt goda avkastningsmöjligheter – i Adrigo Small & Midcap L/S med nuvarande förvaltarteam, och i Adrigo Hedge med nya resurser för en snabb återgång till den starka lågriskavkastning som varit kännetecknande för fonden sedan starten för 13 år sedan. East Capital har en mycket etablerad marknadsposition och investerarbas, kombinerat med en tydlig strategi för fortsatt utveckling av våra fonder. Vi är mycket nöjda att lämna över stafettpinnen till East Capital Holding, vars ledning vi har stort förtroende för.”

Peter Elam Håkansson, ordförande i East Capital Holding; ”Vi är mycket glada att bli ägare av Adrigo Asset Management. Genom förvärvet tillförs ytterligare en förvaltningsinriktning och ett nytt förvaltarteam samt varumärke till East Capital Group. Vi ser stora möjligheter med såväl kompetensen som de fonder vi får in, men även god potential att utveckla Adrigo med fler strategier. Jag tror också att East Capital Group kan bidra med våra erfarenheter från institutionell förvaltning, särskilt avseende hållbarhets- och ägarfrågor, samt tillföra resurser för ytterligare satsningar på investeringsteamet.”