East Capital China Environmental – första fond i Norden med LuxFLAGs nya klimatmärkning

East Capital meddelar i dag att East Capital China Environmental, som första fond i Norden, uppfyller kriterierna för Luxflags nya märkning, LuxFLAG Climate Finance Label, som lanserades i september 2016.

Utifrån utförliga urvalskriterier säkerställer LuxFLAG:s nya märkning att fonden investerar i bolag som på ett tydligt och direkt sätt bidrar till att begränsa omfattningen och effekterna av klimatförändringar.East Capital China Environmental – första fond i Norden med LuxFLAGs nya klimatmärkning 1

”Vi är stolta att som första fondförvaltare i Norden ha erhållit nya LuxFLAG Climate Finance Label för vår fond East Capital China Environmental”, säger Karine Hirn, partner på East Capital och baserad i Hongkong. ”Fondens investeringsstrategi är att uteslutande investera i kinesiska bolag som bidrar med lösningarna i Kinas pågående kamp mot landets omfattande miljöproblem och som erbjuder attraktiva investeringsmöjligheter på det som redan idag är världens största clean tech-marknad.”

Som en oberoende, internationell organisation, med stöd av bland andra Luxemburgs regering,  innebär LuxFLAG:s märkning en transparent utvärdering och certifiering av fondens investeringsprocess och innehav.

”Som specialist på tillväxt- och frontiermarknader, ser vi hållbarhetsfrågor som en naturlig och viktig del av vår investeringsprocess som bygger på vår egen ingående kunskap om bolagen och sektorerna vi investerar i. Denna märkning bekräftar att East Capital China Environmental investerar i bolag som aktivt bidrar till att begränsa omfattningen och effekterna av klimatförändringarna och guidar investerare till ett investeringsalternativ där de kan vara med och bidra till klimatfinansiering, ett område där det är tydligt att det kommer att krävas betydande kapital framöver”, fortsätter Louise Hedberg, hållbarhetschef på East Capital.