E-post fortsätter att vara ett av de största IT-hoten

Enligt en studie av IT-säkerhetsföretaget Barracuda Networks har attacker och intrång med hjälp av e-post aldrig varit ett större hot än nu.

E-post fortsätter att vara ett av de största IT-hoten 1Studien omfattar 145 organisationer inom EMEA och visar att åttio procent drabbats av e-postattacker under det senaste året och att över sjuttio procent av företagen sett ett ökat antal attacker.

Studien visar också att nära åttio procent av de tillfrågade ser enskilda medarbetare och företagsledningen som den svagaste länken i säkerhetsarbetet – inte tekniken och IT-säkerhetslösningarna. Andelen företag som inte tränar sin personal i att hantera olika slags nätfiskeattacker är trots det så hög som 35 procent.

– När attackerna blir fler och kostnaderna för varje attack ökar kan det bli väldigt dyrt att inte träna och involvera de egna medarbetarna i säkerhetsarbetet. För att möta utvecklingen behöver betydligt fler företag kombinera teknik med utbildning och effektiva verktyg som gör det enklare att stå emot e-postattacker, säger Peter Gustafsson, ansvarig för IT-säkerhetsföretaget Barracuda Networks verksamhet i Norden.

Samtidigt som flertalet företag uppger att de inte betalar angripare pengar för så kallad ransomware ökar kostnaderna för angrepp genom att exempelvis ta stora resurser från IT-avdelningarna och även störa verksamheternas produktivitet.

– Hela sjuttio procent av de IT-ansvariga är mer oroliga för e-postsäkerheten i dag än för fem år sedan. Under 2018 beräknas det skickas över 280 miljarder e-postmeddelanden varje dag och företagen har därför oerhört mycket att vinna på att arbeta mer aktivt för att främja IT-säkerheten, inte minst när det gäller att träna och utbilda den egna organisationen, avslutar Peter Gustafsson.

Barracuda Networks studie och white paper ”The Email Threat: Key Concerns of EMEA IT Stakeholders and the Vital Role of Staff Training” beskriver den senaste utvecklingen inom e-postsäkerhet och kan laddas ner här»