E-fakturan påskyndar den digitala transformationen

– Rapport prognostiserar 36 miljarder elektroniska fakturor år 2017

Digital transformation är inte längre ett val, utan ett måste för att fortsätta vara relevant i en allt mer konkurrensutsatt digital verklighet. Volymerna av elektroniska E-fakturan påskyndar den digitala transformationen 1fakturor ökar i rekordfart tack vare statliga initiativ, ökad automatisering och ny teknik. Rapporten visar att Sverige är ett av de länder som kommit längst i världen i användandet av e-fakturering, vilket ger en extra skjuts åt den digitala transformationen här i landet.

Det är slutsatserna som dras i rapporten E-invoicing/E-billing: Significant market transiton lies ahead”, gjord av undersökningsföretaget Billentis. Rapporten beskriver framtidens globala trender inom elektronisk fakturering. Den publicerades i maj 2017 och är framtagen i samarbete med ett av Nordens ledande fintech bolag, OpusCapita.

Enligt rapporten kommer antalet elektroniska fakturor uppgå till minst 36 miljarder i världen år 2017, med en årlig tillväxttakt på 10 till 20 procent.

– En lyckad digital transformation kräver att företag anammar en helhetssyn. Vi ser att den trenden blir starkare för varje år bland våra kunder. E-fakturering är nyckelfaktorn för att möjliggöra automatisering av företagets leverantörsskulder och kundfordringar. Den konkurrensmässiga fördelen uppnås genom en effektiv kontant- och kapitalhantering, säger Patrik Sallner, VD, OpusCapita.

Enligt Billentis, hanteras fortfarande 90 procent av alla fakturor i världen manuellt. Det innebär att mängden repetetiva och tidskrävande uppgifter är fortsatt hög. Rapporten beskriver ny teknologi som blockchain, Robot Process Automation (RPA), Maskininlärning och analytics, för att öka automatiseringen av företags affärsprocesser.

– Vi går mot en digital ekonomi där fokus ligger på inköpsprocessen, kapitalhantering och på processerna i samband med företagets leverantörsskulder och kundfordringar. Det sker genom framsteg i nästa generations teknologier. Företag måste inse att en fullständig digital transformation av affärsprocesserna är central idag, säger Patrik Sallner.

Påverkar 300 000 offentliga förvaltningar och leverantörer till offentlig sektor

I Billentis rapporten fastställs att den offentliga sektorn har flyttat till förarsätet i frågan om e-fakturering. De driver på marknadsutvecklingen och främjandet av digitalisering mellan handelspartners och av företag.

Över 300 000 offentliga förvaltningar och organ i EU:s medlemsländer kommer från slutet av 2018 eller 2019 stödja den nya europeiska standarden för elektronisk fakturering PEPPOL, Pan-European Public Procurement Online. Standarden omfattar hantering av e-fakturor och ändringar av vissa upphandlingar till elektroniska förfaranden.

I Sverige tecknade OpusCapita nyligen ett nytt statligt ramavtal med Ekonomistyrningsverket (ESV) för hantering och distribution av fakturor till myndigheters kunder. Avtalet öppnar dörrarna för 225 svenska myndigheter att ansluta sig till PEPPOL och OpusCapita kommer att vara en viktig aktör för att hjälpa den offentliga sektorn i denna resa mot ännu effektivare fakturahantering.

– Samtidigt ser vi också en förändring i hur handeln mellan företag (B2B) och handeln mellan  företag och offentlig sektor (B2G) sker. Det resulterar i en ökning av digitala affärsnätverk, säger Matts Ek, Head of Business Network Portal, OpusCapita

Det snabbt växande PEPPOL-nätverket bidrar till utveckling av ett öppet many-to-many nätverk i Europa. Nätverket fokuserar på interoperabiliteten, förmågan hos olika system att fungera tillsammans och kommunicera med varandra oberoende av  ursprungsformat.

– Interoperabilitet och enkel tillgång till nätverket, är de viktigaste faktorerna för det allmänna införandet av e-fakturering. För organisationer blir det allt viktigare för deras framgång att hitta rätt leverantör som säkrar en bred tillgång och möjligheten till flerkanals-utbyte. Något som är kännetecknande för Europa och Sverige, säger Matts Ek.

Ladda ner rapporten här.