Cinnober utökar satsningen på realtidsclearing för banker

Styrelsen för Cinnober Financial Technology AB har beslutat att vidareutveckla affärsområdet för försäljning av teknologi och tjänster för realtidsclearing till internationella storbanker, så kallad client clearing.

För att kunna fokusera på satsningen fullt ut kommer Cinnober att förlägga rättigheterna till denna teknologi i ett separat dotterbolag, med uppgift att kommersialisera erbjudandet.

Baserat på Cinnobers befintliga teknologi gentemot börser och clearinghus, kommer dotterbolaget att erbjuda banker och deras kunder möjligheten att i realtid få en fullständig IT-Finans.seöverblick av sin riskexponering mot olika marknader. Genom att teknologin kan hantera samtliga handlade tillgångsslag, samt handel som sker såväl på som utanför en börs, möjliggörs effektivare kapitalanvändning och operationella effektiviseringar. Den grundläggande teknologin utsågs nyligen, för andra året i rad, till ”Post Trade Initiative of the Year” av den välansedda branschtidningen Financial News.

”Vi är övertygade om att det i bankvärlden finns ett stort behov av våra tjänster för realtidsclearing. För att kunna realisera den stora potential som vi ser i denna teknologi, väljer vi att fokusera på detta affärsområde i ett separat bolag”, säger Veronica Augustsson, vd för Cinnober. ”Vi introducerade realtidsclearing till börser och clearinghus och är idag den totalt dominerande leverantören. Teknologin har väckt stort intresse hos banker och mäklarhus, då den kan användas till att modernisera processer som i dagsläget är både ineffektiva och kostsamma”.

Styrelsen för det nya dotterbolaget kommer att bestå av Veronica Augustsson och Thomas Bendixen, verkställande direktör respektive chefsjurist i moderbolaget, samt styrelseledamoten i moderbolaget Patrik Enblad, som utsetts till styrelseordförande i det nya dotterbolaget.

”Det nya dotterbolag kommer agera som en separat enhet med egna anställda och har som första uppdrag ansvar för att ta fram en förfinad affärsplan”, säger Patrik Enblad. ”Jag ser fram emot att aktivt medverka till att ta en redan världsledande teknologi till en ny bransch. Mycket av grundarbetet är redan gjort, även om viss vidareutveckling och kundspecifika anpassningar kommer att behövas. En viktig uppgift blir nu att rekrytera en vd med förutsättningarna att ta detta erbjudande till marknaden.”

Europeiska kommissionen valde i början av 2015 att inkludera Cinnobers satsning på realtidsclearing för banker i ett finansieringsprogram med syfte att främja europeiska innovationer. Cinnober erhöll därmed delfinansiering av utvecklingen av denna teknologi och gör nu bedömningen att potentialen för erbjudandet är så stor att verksamheten bör drivas i ett separat bolag.