DNB Bank samarbetar med Collibra för nästa generations data-drivna tjänster

 DNB Bank (DNB), Norges största finanskoncern, tillkännagav förra veckan ett samarbete med Collibra, ledande inom data governance och lösningar för katalogisering av data, för att skynda på koncernens globala datastrategi.

Collibras plattform gör det möjligt för DNB att bättre förstå hur data används i organisationen, i syfte att ge mervärde åt kunderna, optimera affärsprocesser och säkerställa att banken följer de lagar och regler som finns i branschen.

”Digitaliseringen ger upphov till en explosiv tillväxt av data, vilket i sin tur skapar nya utmaningar gällande såväl hanteringen av de stora datavolymerna som arbetet med att säkerställa att man använder data inom ramarna för rådande regelverk. Collibras plattform sätter våra stora och komplexa datamängder i en tydlig kontext, och är en viktig katalysator för vårt arbete med att bli en datadriven organisation”, säger Aidan Millar, Executive Vice President, Group Digital Insights och Chief Data Officer (CDO) på DNB.

DNB:s samarbete med Collibra är en del av koncernens satsning på att ta en position i teknikutvecklingens framkant gällande datahantering och användning av data. Bland annat har man tagit fram en ny strategi för ”Customer Insights” med målet att banken ska kunna ”lyssna” på kundernas ”digitala röst” och därmed kunna leverera en skräddarsydd kundupplevelse som är i linje med rådande regelverk. DNB får alltså möjlighet att ge rätt erbjudande, i rätt kanal, till rätt pris – vid rätt tillfälle.

”Vi ser hur företag i alla branscher välkomnar den digitala transformationen, och vi ser hur de kämpar mer att få grepp om de enorma datavolymer som de samlar in på ett effektivt och korrekt sätt. Data governance hjälper dem att låsa upp de värden och den affärsnytta som finns i dessa datamängder. Vi är mycket glada över att samarbeta med DNB kring deras Customer Insights-program och vara en del av deras övergripande strategiska satsning på data”, säger Steve Neat, VP Sales på Collibra i EMEA.