Diös sattsar på utveckling av sin digitala närvaro

[FASTIGHET] Ett av Sveriges största fastighetsbolag, Diös, har skrivit avtal med webbyrån Cloud Nine för utveckling av sin digitala närvaro genom att utveckla en ny webb.

Diös sattsar på utveckling av sin digitala närvaro 1Det är ett helhetsuppdrag som omfattar analys, strategi, design och utveckling. I ett senare läge gäller det även optimering och förvaltning.

Diös är ett börsnoterat fastighetsbolag som erbjuder både lokaler och bostäder på en marknad som sträcker sig från Borlänge i söder, till Luleå i norr. Målsättning med webbplatsen är att underlätta för Diös existerande kunder, genom inloggat läge och utökad service. Siten ska även aktivt bidra till ökad leadsgenerering för att förenkla och öka proaktivitet i kontakten med hyresgäster och intressenter. Värdeorden enkla, nära och aktiva kommer att vara centrala i utvecklingen av den nya plattformen.

Johan Cassel, försäljningschef på Cloud Nine kommenterar: “Diös är ett av de mest framåtlutade fastighetsbolagen i Sverige idag. Det vill vi hjälpa till att förmedla genom den nya siten. Att Diös ser till mer än bara de traditionellt hårda värden som normalt tillhör branschen, är tydligt. Fokus ligger på att hjälpa hyresgästernas affär, snarare än att hyra ut lokaler. Vi vill att det även ska reflekteras på webben. Saker som värdegrund, personliga porträtt och spetskunskap är lika viktiga att föra fram som finansiell information, transaktioner och nya projekt Därför, blir den nya siten mycket bredare i sin kommunikation, men samtidigt mer lättnavigerad och tydlig.”

Cloud Nine kommer också arbeta med uppsättning av analys och uppgraderingar, samt SEO/SCM och användaranalys. Lösningen kommer att baseras på Episerver (.NET).

Vi vill utveckla en helt ny site där vi lyfter fram hur vi kan bidra till tillväxt för våra hyresgäster. Det gör vi genom att tydligare förmedla möjligheter och inspirera till lösningar. Vi kommer bland annat att paketera våra tio prioriterade städer och våra projekt som man kommer att kunna följa över tid. Genom den nya siten kommer vi också att kunna bli ännu tydligare i vår finansiella information. Detta är en del i vår strategi kring stadsutveckling”, säger Mia Forsgren, kommunikationschef på Diös Fastigheter.