Digitalisering skapar efterfrågan på innovativa juridiska experter

En av Nordens snabbast växande advokatbyråer, Synch, etablerar sig nu i Norge. Synch startade i Stockholm 2014.

Digitalisering skapar efterfrågan på innovativa juridiska experter 1Efter etableringen i Silicon Valley i mitten av 2017 samt, kort därefter, i Köpenhamn i september 2017 och nu i Oslo, är Synch Nordens främsta advokatbyrå med inriktning på teknologi och digitala affärer.
Synch grundades för snart fyra år sedan och har på kort tid etablerat sig som en av de mest efterfrågade affärsjuridiska advokatbyråerna i Norden, med inriktning på innovation och teknologi, för såväl tillväxtbolag som etablerade företag. Synch har fått stor uppmärksamhet internationellt och har bland annat blivit listad i Financial Times som en av de 10 mest innovativa och kreativa advokatbyråerna i Europa.

Synch expanderar nu vidare till Norge med samma fokus och inriktning som på övriga marknader. Etableringen i Norge sker genom att IT-rättsexperten Thor Beke och Norges ledande expert inom offentlig upphandling Marianne H. Dragsten startar upp verksamheten genom Synch Advokatfirma AS. Ytterligare två seniora jurister med expertis inom teknologi och digitala affärer ansluter inom kort. Synchs Oslokontor, har liksom övriga kontor en tillväxtstrategi och kommer att anställa ytterligare 10-15 medarbetare i den norska verksamheten under 2018.

Digitalisering skapar efterfrågan på innovativa och kunniga juridiska experter
Under de senaste åren kan konstateras att teknik och digitalisering blir allt viktigare såväl för bolag som för samhället i stort. Norge står inför en spännande omställning där inte minst teknologi och digitala affärer kommer att få ett större fokus. Med flera etablerade bolag inom teknologi, växande kluster för entreprenörer och tillväxtbolag samt god tillgång på kapital kan denna omställning gå snabbt. Dessutom är den offentliga sektorn i Norge en betydande aktör som driver på utvecklingen av nya digitala tjänster bl.a. genom upphandlingar inom välfärdsteknologi och komplexa IT-system- och molntjänster. Med en tydlig inriktning på teknologi och digitala affärer finns det därför utmärkta förutsättningar för Synch att ta en ledande position på den norska marknaden inom dessa område.

”Både Marianne Dragsten och jag har lång erfarenhet av rådgivning kring digitala tjänster och IT-lösningar, där vi hjälper både offentliga och privata aktörer i alla faser av upphandlingsprocessen. Vi har följt Synch sedan starten och imponerats av dess kundfokus med tydliga och nydanande pris- och leveransmodeller där kombinationen av digitala tjänster och traditionell rådgivning skapar ett unikt erbjudande.”, säger Thor Beke.

Kort om Marianne
Marianne är en av Norges ledande experter inom offentlig upphandling. Hon sitter i Klagenemnda for offentliga anskaffelser (KOFA) och har också erfarenhet från Regjeringsadvokaten.
Marianne har gett ut ett flertal böcker om offentlig upphandling och anlitas ofta som expertkommentator samt är en populär föredragshållare inom området.

Kort om Thor
Thor är specialiserad på IT-rätt och blir ansvarig för Synch i Oslo . Han har tidigare arbetat som bolagsjurist på ett internationellt IT-bolag och under senare år varit Managing Partner för en norsk advokatbyrå. Thor är aktiv vid arbetet med standardisering av IT-avtal i Norge och har utarbetat vägledning för drift av molntjänster. Thor är också en av initiativtagarna till, och en nyckelaktör, i framtagandet av molntjänstavtalet, som lanserades av Dataföreningen i Norge i slutet av 2016.

”Synch har idag ca 60 medarbetare och tillväxten har varit fortsatt mycket stark sedan starten 2014. Vi är glada över expansionen och att så etablerade advokater som Marianne och Thor vill vara med och etablera Synch i Norge. Öppnandet av kontoret i Oslo är en viktig del i Synch´s strategi att vara den ledande advokatfirman i Norden för teknologi och digitala affärer. Med kontor i Sverige, Danmark, Norge och USA kommer vi att kunna vara bron för nordiska tillväxtbolag som vill till Silicon Valley, erbjuda etablerade bolag ett pan-nordiskt team samt vara synnerligen attraktiva rådgivare för internationella investererare som ser Norden som en av världens ledande marknader för teknologi och digitala affärer”, säger Synchs VD Jim Runsten.