Digitalisering och automation en utmaning för svenska ekonomiavdelningar

Svenska ekonomiavdelningar har kommit ungefär halvvägs vad gäller digitalisering, automatisering och Business Intelligence i förhållande till var de önskar att vara.

Digitalisering och automation en utmaning för svenska ekonomiavdelningar 1
Helena Lustig, försäljningschef och Anders Fryxell, vd på Azets Insight AB.

Automatisering av flöden inom redovisning är viktigast för ekonomichefen att satsa på framöver för att öka värdet av ekonomiavdelningens arbete. Samtidigt nedprioriteras Business Intelligence som satsningsområde. Det visar en ny undersökning som Azets har genomfört där över 100 ekonomichefer i Sverige intervjuats.

Azets har sedan 15 år tillbaka levererat tjänster inom redovisning, lön och HR i Norden och hjälper tusentals företag runt om i landet. Ekonomiavdelningarna befinner sig i en förändringsresa, främst på grund av ny teknik och ökad konkurrens. Det är tydligt att det traditionella ekonomiarbetet håller på att försvinna och kraven att bli ett proaktivt och strategiskt verksamhetsstöd ökar.

Azets har intervjuat 101 ekonomichefer i Sverige på företag med över 100 anställda. Undersökningen visar att den största utmaningen för dagens ekonomichef är att kunna fungera som stöd för verksamheten. Även IT, digitalisering och automation är en stor utmaning.

Så långt har svenska ekonomiavdelningar kommit inom digitalisering, automation och BI

Enligt ekonomicheferna har deras ekonomifunktion kommit ungefär halvvägs i sin förändringsresa mot att bli så moderna och värdeskapande för verksamheten som de själva önskar. Företagen har fått skatta hur långt de kommit inom olika områden som ökar nyttan av, och värdet på, ekonomiavdelningens arbete. Företagen har kommit längst i arbetet att automatisera sina flöden, 6,3 på en tiogradig skala (10 = fullt utvecklat och 0 = ej påbörjat). När det kommer till digitalisering av dokument rankar företagen sitt nuläge som 6.0

Hur långt ekonomiavdelningar har kommit skiljer sig inte märkbart mellan stora bolag och mellanstora bolag, bortsett från området Business Intelligence. Här har företag med över 300 anställda kommit något längre (6,1) i förändringsresan än verksamheter med 100-300 anställda (5,6).

– Vi ser att de flesta företag saknar en tydlig strategi för vilka områden de ska prioritera, de har valt att satsa lite överallt. Det är vanligt att man påbörjar en satsning inom ett område utan att riktigt slutföra arbetet och istället hoppar vidare till nästa område. Detta beror på att ekonomicheferna har brist på tid och resurser. Så många som fyra av tio ekonomichefer anger tidsbrist som den främsta anledningen till att de inte har kommit längre i sin förändringsresa mot att bli en modern ekonomiavdelning, säger Anders Fryxell, vdpå Azets.

Automatisering av flöden viktigast för ekonomichefen att satsa på framöver

När det kommer till vilka områden som ekonomicheferna prioriterar att satsa på framöver hamnar automatisering av flöden inom redovisning i topp. Det svarar hela 67 procent. Minst prioriterat är att standardisera affärsprocesserna, vilket 47 procent rankar som viktigast. Även Business Intelligence är nedprioriterat (49 procent).

– Att så många prioriterar automatisering beror på att ekonomicheferna tror att detta är det snabbaste sättet att lyckas komma ur tidsnöden de sitter i. Genom automation blir arbetet effektivare och det frigör tid till det verksamhetsstödjande arbetet. Det är samtidigt intressant att standardisering prioriteras sist. Det stödjer vår bild av att många inte helt förstår att processen börjar med att standardisera arbetssättet, för att sedan digitalisera och därefter automatisera arbetet. Vi ser också att företag, oavsett storlek, nedprioriterar Business Intelligence. Det förvånade oss, men i många fall är de tillräckligt nöjda med den nuvarande lösningen och i andra fall anser de att satsningen på Business Intelligence på kort sikt snarare tar tid än sparar tid. Så man kan säga att det faktum att ekonomicheferna har tidsbrist styr deras prioriteringar, säger Helena Lustig, försäljningschef på Azets.

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av undersökningsföretaget Markör på uppdrag av Azets via telefonintervjuer under augusti 2017. Undersökningen har 101 respondenter, samtliga med titeln ekonomichef. I undersökningen inkluderades bolag över hela Sverige, i olika branscher (ej offentlig sektor). Företagen har mellan 100-1000 anställda.