Digitalisering av byggprojekt med BIM och Virtual Reality i fokus

Hur når man fram till en fullt digitaliserad byggprocess? Symetri och Tikab samarbetar i projekten kring nya Slussen och renoveringen av Botkyrkabyggens fastighetsbestånd i miljonprogrammet.

Båda företagen hade god kompetens kring BIM innan man gick in i projekten men har tillsammans lyckats ta ytterligare steg mot en fullt digitaliserad och maximalt utnyttjad BIM-process. Detta hade varit snudd på omöjligt att göra Digitalisering av byggprojekt med BIM och Virtual Reality i fokus 1på egen hand för respektive företag, då detta steg kräver att bygg & IT-branschen verkligen börjar gå hand i hand in i framtiden.

Under projektens gång har efterfrågan på liknande kompetens ökat från marknaden.Som en konsekvens av detta har Symetri och Tikab nu valt att gå in i ett fördjupat samarbete. Syftet med detta är att kunna erbjuda rätt mix av IT-, processlednings- och fackmannamässigt kompetens vid genomförandet av byggprojekt, där byggherren vill ha en fullt digitaliserad och väl utnyttjad BIM-process som arbetsmetodik.

– Vår erfarenhet av att IT-mässigt stödja den nordiska bygg-och fastighetsbranschen med att optimera sina arbetsflöden, hantera sina fastighetsdata och förenkla sin datahantering samt Tikabs djupa branschmässiga kompetens, kopplat till processer med BIM/VDC och VR som stöd, känns som en otroligt bra mix att kunna erbjuda de kunder som är intresserade av att ta sina BIM-ambitioner till den allra högsta nivån. Tillsammans underlättar vi branschens förflyttning in till digitaliseringens fantastiska möjligheter, säger Mats Persson, Director, Business Unit Project Services på Symetri.

– Med utgångspunkt från våra erfarenheter, i bland annat projekt Slussen, det stora intresse som detta fört med sig från alla möjliga håll den senaste tiden och det behov av god kompetens detta medför, så känns ett fördjupat samarbete med Symetri som en helt naturlig del i vår verksamhetsutvecklingsprocess för att möta upp intresset för våra tjänster, säger Johan Stribeck, Affärsområdeschef BIM/VR,på Tikab.