Digidel tilldelas medel för ökad digital delaktighet

– Digitaliseringen av tjänster och samhällsservice ökar. Det är i grunden bra, men vi måste se till att alla ges möjlighet att vara en del av utvecklingen.

Digidel tilldelas medel för ökad digital delaktighet 1
Anders Ygeman, digitaliseringsminister.

– Därför skjuter vi nu till medel till Digidel-nätverket, som har en viktig funktion i det arbetet, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Digidel-nätverket samordnas av föreningen Sambruk i Sverige och samlar aktörer från hela samhällslivet: bibliotek, folkhögskolor, ideella föreningar, funktionshinderorganisationer såsom Handikappförbunden och SeniorNet, SKL, IT- och Telekomföretagen, lärcentra, myndigheter, Sambruk i Sverige och studieförbund.

Genom samverkan och delad kunskap arbetar Digidel-nätverket för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige. Digidel-nätverket har sedan flera år tillbaka även arrangerat kampanjer såsom Get Online Week och Medborgarveckan som syftar till att få fler personer att använda internet.