Det nya bolaget Avtalat – en väg in och en väg ut

En helt ny organisation slog upp portarna den 1 januari 2021.

Det nya bolaget Avtalat – en väg in och en väg utDet nystartade bolaget Avtalat ska förbättra kännedomen om och upplevelsen av kollektivavtalad tjänstepension och försäkring för anställda och arbetsgivare inom privata sektorn. Den 27 januari arrangerar Afa Försäkring ett webbinarium där Niklas Hjert, VD för Avtalat, presenterar det nya bolaget.

Arbetsmarknadens parter, LO, PTK och Svenskt Näringsliv, träffade i juni 2019 en överenskommelse om att starta ett nytt, partsgemensamt bolag. Grunden i bolaget är en sammanslagning av parternas informationsfunktioner inom försäkring, Facket Försäkrar, Finfa och FINFO.

Det nya bolaget ska informera och vägleda anställda och arbetsgivare i alla frågor som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring inom den privata sektorn. Avtalat har fått i uppdrag att underlätta kontakterna med systemet för kollektivavtalad tjänstepension och försäkring för anställda och arbetsgivare genom att skapa en väg in och en väg ut.

Medverkande: Niklas Hjert, VD för Avtalat, berättar om den nya verksamheten, vilket uppdrag det nystartade bolaget har och vad det kommer att innebära i praktiken.

Datum och tid: onsdag 27 januari kl. 9.00–10.00.