Det finns en hållbar framtid för Sveriges bostadsbolag. Är du redo att ta steget?

Underhållet av svenska bostadsfastigheter är för ineffektivt, dyrt och kortsiktigt.

Det finns en hållbar framtid för Sveriges bostadsbolag. Är du redo att ta steget? 1
Ann-Kathrin Espelin, Hållbarhetsstrateg och Torgny Hellberg CEO Modexagruppen

Modexa har länge gått i bräschen för varsam köksförnyelse med kvarboende hyresgäster.

Nu har vi vidgat vårt erbjudande och är redo att ta oss an större renoveringsuppdrag, där vi hjälper våra kunder att sätta långsiktiga hållbara underhållsstrategier. Men vi behöver uppdragsgivare som vågar lämna gamla hjulspår och prova nya och mer hållbara vägar framåt.

Är du nyfiken på hur du kan få bättre uthållighet i ditt fastighetsunderhåll? En bra början är att läsa Modexas års- och hållbarhetsredovisning 2019-2020. Här beskriver vi hur strategin ”Stegvis renovering” ger svenska bostadsbolag möjligheten att lösa upp sina renoveringsknutar och komma in i ett långsiktigt värdeskapande arbetssätt.

Utgångspunkterna är kvarboende hyresgäster och varsamt återbruk. Hållbarhetseffekterna är tydliga, i alla tre dimensionerna ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

”Med vår års- och hållbarhetsredovisning vill vi visa hur vi tillsammans med våra kunder kan skapa balans i de tre hållbarhetsdimensionerna. Det handlar inte om att välja den ena eller den andra dimensionen utan snarare att kombinera dem, det är till och med en skyldighet vi alla har och vi vet hur det kan göras”, säger Ann-Kathrin Espelin, Hållbarhetsstrateg på Modexagruppen.

Hundratusentals svenska lägenheter har ett akut renoveringsbehov. Vi vill hjälpa våra kunder, dvs landets bostadsbolag och bostadsrättsföreningar, att tänka smart och långsiktigt och samtidigt undvika höga hyreshöjningar som skulle göra bostadssituationen ohållbar för väldigt många.

”Enligt årsredovisningslagen omfattas vi inte av hållbarhetsrapportering än, men väljer ändå att påbörja arbetet. Vi tar mod till oss för vi vet att insikterna kan göra skillnad – på riktigt och för väldigt många människor”, säger Torgny Hellberg, CEO Modexagruppen.