Den svenska entreprenörsviljan är hög – i Kalmar och Stockholm förväntas flest gå från idé till praktik

Den svenska entreprenörskapsviljan är hög men skiljer sig mellan svenska län.

En majoritet, 52 procent, av östgötarna som inte är företagare idag kan tänka sig att bli det.

Motsvarande andel i Blekinge och Södermanland är 38 procent. Kalmar och Stockholm ligger i topp när det gäller avsikt att starta företag inom tre år. Utmaningen ligger just i att få de som kan tänka sig att starta företag att verkligen göra det. Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH, tipsar om behovet av ett bättre näringslivsklimat och ökade kunskaper i hur man startar och driver företag.Den svenska entreprenörsviljan är hög – i Kalmar och Stockholm förväntas flest gå från idé till praktik 1

I en analys byggd på Tillväxtverkets Entreprenörskapsbarometer och Global Entrepreneurship Monitor (GEM)-data visar Per Thulin i Thulins tabeller att trots att en hög andel av befolkningen i ett län kan tänka sig bli företagare betyder det inte att många faktiskt har för avsikt att starta företag. Det är inte ens självklart om man fått entreprenörskapsutbildning.

Några tänkbara orsaker kan vara länsvisa skillnader i näringslivsklimat, arbetslöshet och bristande kunskap i hur man startar och driver företag.

–   Ett bättre näringslivsklimat bör leda till att fler som kan tänka sig att starta företag går från ord till handling, säger Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH.