Decoding X nya flaggskeppsprogram för toppchefer

Handelshögskolan Executive Education har inlett ett samarbete med Claudia Olsson VD på Exponential AB och Young Global Leaders, World Economic Forum samt Klara Adolphson.

Decoding X nya flaggskeppsprogram för toppchefer 1Eexpert och senior rådgivare inom ledarskap och innovation där vi nu lanserar utbildningsprogrammet Decoding X.

Programmet, som blir det nya flaggskeppsprogrammea

t för högre chefer, ska ge deltagarna den kunskap som krävs för att avkoda dagens och morgondagens komplexa, snabbrörliga och digitala värld.

– Näringslivet är i stort behov av den här typen av utbildning, som fokuserar på konkreta metoder för att förstå och agera i den digitala transformationen. Decoding X kommer att vara Nordens främsta plattform där morgondagens ledare möts och stärker såväl sitt ledarskap som sin innovationskapacitet. Detta sker med stöd från ett internationellt nätverk av föreläsare knutna till Handelshögskolan och Decoding X, säger Anders Richtnér, associate professor och VD för Handelshögskolan Executive Education.

Professor Robin Teigland, Handelshögskolan är sedan tidigare engagerad i utvecklingen av Decoding X och Ingår också som fakultet i utbildningen. Med stöd av Vinnova har Decoding X under våren bland annat genomfört en serie workshops med representanter från storbolag, startups, politisk- och offentlig förvaltning, i syfte att utveckla konceptet.

– Globalisering, exponentiell teknikutveckling, digitalisering och ökat fokus på hållbarhet är bara några av de drivkrafter som akut utmanar dagens ledare. Här krävs förmågan att fatta snabba beslut och skapa nytt, samtidigt som man vågar satsa långsiktigt. Därför förses deltagarna med verktyg för att inte bara följa med i samhällsförändringen, utan för att kunna leda den, säger Klara Adolphson, medgrundare av Decoding X.