DEBATT: Covid-19 må vara övergående men digital information är för evig

Vi lever i en besynnerlig tid, där både orsaken och botemedlet till den världsomspännande pandemin fortfarande är oviss och får hela forskarvärlden att klia sig i huvudet.

DEBATT: Covid-19 må vara övergående men digital information är för evig 1
Klas Jensgård, senior konsult inom integritetsskydd och information på MUM Consulting.

Det enda vi kan vara säkra på är de enorma effekter viruset ger på inte minst samhällsekonomin. Nöden är uppfinningarnas moder sägs det, och idéerna till hur vi kan lösa gåtan med Covid-19 är många. Flertalet av dessa förslag är såklart digitala, men hur säkerställer vi den personliga integriteten när Coronastormen dragit över?Utvecklingen går rasande fort och just nu sker det på bekostnad av dataskyddet och människor riskerar sitt mest privata genom att dela med sig av sina mest personliga uppgifter.

Varje dag ser vi nya digitala lösningar alltifrån plattformar för att hålla möten och utbildningar på distans till appar för storskalig digital övervakning. Den amerikanska regeringen har aktiva samtal med Facebook, Google och ett brett spektrum av teknikföretag liksom hälsoexperter om hur de kan använda platsuppgifter som samlas in från amerikanernas telefoner för att bekämpa det nya coronaviruset, bland annat genom att spåra om människor håller sig på säkert avstånd från varandra för att hindra fortsatt smittspridning.

Google som har inlett arbete med en webbplats som ska hjälpa till i bedömningen av vilka som behöver testa sig för Covid-19. Facebook tittar på hur människor kan använda deras tjänster för att bidra till de bredare ansträngningarna att hindra spridningen, de har ju som bekant rik data från sina människors användning.

Allt detta är väl bra kan tyckas? Att vi tillsammans bekämpar viruset som riskerar så många människors hälsa. Visst, men det finns en baksida med allt: Risken är att människor via appar och webbplatser överlämnar privat medicinsk information som sedan kan användas i helt andra syften.

Till exempel har Google sju produkter som vardera har minst 1 miljard aktiva användare varje månad, och de skulle inte fungera lika bra utan tillgång till användarens data. Information som vi varje dag gladeligen lämnar ifrån oss utan att tänka på följderna.

Personlig data måste skyddas.

Vi får inte bli fartblinda i vår strävan att kontrollera virusutbrottet så vi missar människors fundamentala rätt till integritetsskydd. Att dela information, om än för ädla ändamål, utan tillräckligt integritetsskydd och detaljerade planer för vad som händer med datan på lång sikt, är väldigt tveksamt ur ett dataskyddsperspektiv.

Rätt hanterat så kommer den digitala utvecklingen sannolikhet att öka vår flexibilitet, våra alternativ, skapa möjligheter och framförallt underlätta vår vardag. I värsta fall blir vi totalt kontrollerade i ett övervakningssamhälle liknande Kinas Shenzhen, där det styrande kommunistpartiet utnyttjar den teknologiska utvecklingen till att ytterligare skärpa övervakningen av folket.

Det går fort nu, och de datamängderna som samlas in, analyseras, processas och passerar obemärkt och digitalt över landsgränser över hela världen, är enorma. Det har aldrig varit viktigare än nu att ta kontroll och ansvara över den data vi samlar in och processar.

Klas Jensgård, senior konsult inom integritetsskydd och information på MUM Consulting.