De satsar på att bli Europas ledande marknadsplats för krediter

Savelend, en av Sveriges ledande förmedlare av direktkrediter mellan privatpersoner och företag, har genomfört en nyemission om MSEK 11.

Savelend befinner sig i en kraftig tillväxtfas inom Marketplace Lending. Kapitalet ska användas för att generera fortsatt tillväxt, med målet att bli Europas ledande investeringsplattform för krediter.De satsar på att bli Europas ledande marknadsplats för krediter 1
På den egenutvecklade och automatiserade plattformen tillhandahåller Savelend en marknadsplats för krediter – Marketplace Lending – där privatpersoner och företag ges möjlighet att investera i krediter med olika löptid, ränta och risknivå.
Med det nya kapitalet i ryggen planerar Savelend att anställda fler utvecklare för att göra investeringsplattformen och kreditbedömningarna helt automatiserade, som ett led i satsningen att ta positionen som den ledande marknadsplatsen i Europa. I tillväxtplanen ligger en ökad satsning på handel med krediter för företag via bolaget Credstep, som ingår i samma företagsgrupp som Savelend. Målsättning är att underlätta för företag att erhålla krediter.
”Vi uppskattar det förtroende som investerarna har visat oss,” säger Ludwig Pettersson, Vd och grundare, Savelend. ”Vi har byggt upp verksamheten från grunden med begränsade medel och har idag Nordens mest diversifierade plattform som hanterar fakturaköp, konsument- och företagskrediter. Vi erbjuder också handel med krediter. Det erbjudandet gör oss unika.”
I organisationen Företagarnas rapport Finansiering för Tillväxt och jobb 2017, uppger femtiotre procent av företagen i Sverige att det är svårt att erhålla finansiering till investeringar eller tillväxt. Samtidigt visar statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, att utlåningen till företag i Sverige stagnerat sedan 2009.
”Vi hjälper företag skapa tillväxt genom att vara ett alternativ till mer traditionella låneaktörer såsom banker”, säger Elisabet Ehn, Vd Credstep.

Om finansiering via banker inte går att lösa riskerar vi att färre personer vågar starta och driva företag. Med vår digitala närvaro erbjuder Credstep och fintech i allmänhet en viktig del i lösning på problemet.”

Fintech-branschen är en viktig bit i pusslet för att lösa de finansieringsproblemen som små- och medelstora företag möter. Företagsutlåningen sker på Savelends plattform via Credstep.
Savelend är remissinstans till den av regeringen tillsatta utredningen om gräsrotsfinansiering och andra alternativa finansieringsmetoder, utredningen kartlägger och analyserar marknaden i Sverige, och ska redovisas före årets utgång.