Dataintrång slår mot företagens vinster

Närmare tre av fyra svenska företag har drabbats av dataintrång det senaste året.

Dataintrång slår mot företagens vinster 1Under samma period har kostnaden för att återhämta sig efter en cyberattack trefaldigats. Det visar NTT Securitys rapport Risk;Value Report för 2019.

I rapporten framgår att det kostar svenska företag i genomsnitt 30 miljoner kronor (3,01 miljoner dollar) att återhämta sig efter ett säkerhetsintrång, vilket kan jämföras med förra årets siffra på 10 miljoner kronor (1,06 miljoner dollar). Nästan tre av fyra svenska företag (73 %) uppger att de har haft ett säkerhetsintrång det senaste året, vilket är betydligt högre än genomsnittet för de 20 länder som ingår i rapporten (44 %).

Cirka fyra av tio företag (39 %) säger att intrånget haft en direkt negativ påverkan på resultatet med i genomsnitt 12 procent. De vittnar också om att attackerna hämmat bolagens respektive tillväxt med 34 procent, vilket över tid kan få en ännu större finansiell påverkan.

– Nu gäller det att omgående sätta säkerhetsfrågan högre upp på agendan och öka investeringarna i förebyggande syfte. Annars riskerar de reaktiva kostnaderna att öka ännu mer vid ett säkerhetsintrång, säger Björn Lantto, säkerhetsexpert på NTT Security och fortsätter:

– Svenska företag har under det senaste året varit duktiga på att ta fram processer för incidenthantering vid säkerhetsintrång. Trots det saknar nästan 40 procent av företagen detta helt. Det är ett område som de måste börja prioritera framöver.

Rapporten visar även att företagens budget för att förebygga dataintrång varit oförändrade det senaste året, sett i förhållande till den totala budgeten (13 %). Därmed har investeringarna i it-säkerhet inte följt utvecklingen med de ökade cyberriskerna.