Danske Banks plattform TheHub utmanar traditionella arbetsförmedlare

Över 111 000 personer har sökt sitt drömjobb genom TheHub. Danske Banks plattform är en av Sveriges ledande jobb- och investeringsplattformar för startups.

Danske Banks plattform TheHub utmanar traditionella arbetsförmedlare 1Oavsett var Sveriges startups befinner sig kan TheHub hjälpa dem att hitta både spetskompetens och finansiärer samt dra nytta av smarta verktyg och tips.

Danske Bank lanserade TheHub för knappt två år sedan i syfte att göra det lättare för startups att utvecklas till framgångsrika tillväxtbolag. Plattformen utvecklas kontinuerligt tillsammans med användarna i takt med att nya behov identifieras.

– Innan vi startade TheHub frågade vi en mängd olika startups vilka som är de största utmaningarna för att kunna växa. Tillgång till kompetens var utan jämförelse den största utmaningen, tätt följt av finansiering och nätverk. Det ville vi inom Danske Bank bidra till att lösa och utvecklade därför TheHub. Resultatet talar för sig själv med över 111.000 jobbansökningar och 1000 startups som idag är en del av TheHub.se.

– För att kunna tänka innovativt och agera måste vi hela tiden vara nyfikna, passionerade och ifrågasätta syftet med att hitta nya lösningar. TheHub är ett kvitto på innovation som verkligen levererar, säger Berit Behring vd Danske Bank i Sverige.