Danske Bank bygger Nordens starkaste plattform för PSD2

Danske Bank ökar sitt ägande och DNB blir delägare i det danska fintechbolaget Spiir, med gemensamma målet att bygga Nordens mest kraftfulla PSD2 plattform, Nordic API Gateway.

Danske Bank bygger Nordens starkaste plattform för PSD2 1Nutidens och framtidens finansiella lösningar kräver samarbete, muskler och ett stort nätverk och den gemensamma plattformen bli avgörande för att möta konkurrensen från aktörer runt om i världen, inte minst från Kina och USA. I maj 2018 investerade därför Danske Bank 25 miljoner danska kronor i fintechbolaget Spiir vilket innebar att banken också blev delägare i bolaget.

Nu investerar Danske Bank ytterligare 10 miljoner danska kronor i Spiir och i plattformen Nordic API Gateway, med målet att bygga Nordens starkaste PSD2 plattform. Med en total investering på 35 miljoner danska kronor kommer Danske Bank stärka infrastrukturen inom PSD2 i Norden ytterligare och skapa smarta lösningar baserade på finansiell data. Investeringen innebär även att nordiska fintechbolag får tillgång till ett större ekosystem.

– Dagens och framtidens kunder kräver smarta och snabba lösningar. För att skapa innovation är det väsentligt att samarbeta med aktörer inom exempelvis fintech. Danske Bank är en stark konkurrent till de nya bolag som idag saknar vår finansiella kompetens och vårt starka kontaktnät, det har gjort att många vänder sig till oss, vilket är otroligt spännande, säger Lars Sjögren, COO Danske Bank.

Spiir har utvecklat den nordiska API Gateway-plattformen som samlar in data från alla nordiska banker på ett och samma ställe. Plattformen har nu kunder inom ett brett spektrum av aktörer: återförsäljare, internationella banker, leverantörer och startups. Gemensamt för alla är att samtliga utvecklar finansiella lösningar för de nordiska konsumenterna och företagen.