Danmarks näst största inkassobolag startar verksamhet i Sverige

Collectia CMS A/S med sina 120 anställda är Danmarks näst största kredit-hanteringsbolag.

Bolaget är helhetsleverantör av kredithanteringstjänster såsom fakturering, påminnelse och inkasso och har funnits på den danska marknaden sedan 1998. Nu väljer man att gå in på den svenska marknaden.

Collectia har allt sedan starten i Danmark bedrivit en seriös och respektfull inkassoverksamhet. Bolaget har dessutom Danmarks näst största inkassobolag startar verksamhet i Sverige 1utvecklat egna unika processer och rutiner samt ett eget IT-system. Allt detta har gjort att man har kunnat växa organiskt i Danmark till det näst största inkassobolaget. Ett kvitto på att man gör ett professionellt arbete är vinsten, för femte året i rad, i TDC:s (Danmarks största telekombolag) årliga benchmarking av Collectia mot Intrum Justitia.

Bolagets kunder i Danmark har under en tid efterfrågat dess tjänster i Sverige. Bolagets unika och lönsamma koncept samt kundernas efterfrågan gör att man nu känner sig mogen för att gå in på den svenska marknaden.

Men hur ser man då på sammanslagningen mellan Intrum Justitia och Lindorff nu när man är på väg in i Sverige?

Sammanslagningen av Intrum Justitia och Lindorff kommer att skapa en jätte som vi inte tror kommer att gagna kunderna. Tvärtom. Vi ser att kredithanteringsmarknaden har förändrats på senare år, kunder kräver mer av oss, vill ha snabbare och bättre lösningar. Allt detta fordrar att man är lyhörd, innovativ, förändringsvillig och snabbfotad, något man inte uppnår genom att skapa ett jätteföretag. Många företag benchmarkar Intrum Justitia och Lindorff mot varandra, en möjlighet som kommer att försvinna i och med sammanslagningen. Vi är övertygade om att sammanslagningen kommer att skapa ett vakuum som gagnar de mindre aktörerna. Collectia är tillräckligt stora för att vara en aktör att räkna med men tillräckligt små för att snabbt kunna anpassa sig till vad kunderna kräver av oss. Vi vill inte vara störst, men väl bäst på det vi gör, säger Collectias CEO, Christian la Cour.

Verksamheten i Sverige, som precis har fått sitt inkassotillstånd, kommer att ha sin bas i Malmö och startar upp i början av 2017 under namnet Collectia CMS AB.

När jag erbjöds möjligheten att bygga upp verksamheten i Sverige accepterade jag direkt. Det är ett unikt tillfälle att få vara med och bygga upp något samtidigt som man får arbeta med juridik. Vad många dessutom inte tänker på, är att kredithanteringsföretag egentligen fyller en vital samhällsfunktion, man är en del av det system som säkrar betalningar och ser därmed till att ha ett fungerande samhälle; det är något man ska vara stolt över. Jag ser verkligen fram emot att få vara med på denna resa att bygga upp Collectias verksamhet i Sverige. Att man dessutom har en stark finansiell uppbackning av ägaren, det tyska PE-bolaget Findos Investor, känns bra, säger advokaten Robert Teklic, som utsetts till chefsjurist och verksamhetsansvarig för Sverige.

_______________