Cybersecurity Month

European Cyber Security Month (ECSM) är en EU-kampanj som främjar cybersäkerhet bland medborgare och organisationer.

Cybersecurity Month 1
Cybersecurity Month

Kampanjen belyser vikten av informationssäkerhet samt de enkla åtgärder som kan vidtas för att skydda data, vare sig det är personlig, ekonomisk och/eller professionell data. Det huvudsakliga målet är att öka medvetenheten, ändra beteendet och ge information till alla om hur man skyddar sig själv online. Det här årets tema är “Staying secure online”. Advenica är såklart med i denna kampanj!

På Advenica arbetar vi med cybersäkerhet året runt. Vi delar vår kunskap och vår expertis om hur nätverk kan isoleras fysiskt samtidigt som information kan anslutas säkert. För oss är varje månad cybersäkerhetsmånad, och vi bidrar till en säkrare värld genom att hjälpa länder, myndigheter och företag att få effektiva lösningar för cybersäkerhet för att höja informationssäkerheten.