Cybersecurity-bolaget Outpost24 tar in 200 miljoner kronor i kapital för att öka expansionstakten globalt

Monterro, den ledande investeraren i nordiska B2B- mjukvarubolag, tar in 200 miljoner kronor från Swedbank Robur och Alcur för att accelerera tillväxttakten i Outpost24.

Cybersecurity-bolaget Outpost24 tar in 200 miljoner kronor i kapital för att öka expansionstakten globalt 1Det svenska bolaget, som majoritetsägs av Monterro, är idag en av de största Europabaserade aktörerna inom cybersecurity assessment. Bolagets SaaS-plattform hjälper företag att automatisera sårbarhetshanteringen av hela sin IT-stack och höja IT-säkerheten.

Många verksamheter har drabbats hårt av dataintrång under Covid-19 pandemin, vilket gjort att efterfrågan på Outpost24s SaaS-plattform för att identifiera, utvärdera och prioritera IT-sårbarheter har ökat markant de senaste 12 månaderna. Det nya kapitalet från Swedbank Robur och Alcur ger nu bolaget möjlighet att snabba upp tillväxttakten globalt.

– ”Att kunna genomföra den här finanseringsrundan mitt under en global pandemi, visar på ett starkt stöd från investerarna för Outpost24s cybersecurity-lösning. Teknologin och teamet vi byggt upp, gör att de nu vill vara med oss på resan att hjälpa företag att kunna automatisera sin cybersäkerhet”, säger Peter Larsson, Managing Partner på Monterro och styrelseordförande i Outpost24.

Gartner förutspår att marknaden för cybersecurity kommer att växa globalt, trots konjukturnedgången i spåren av Covid-19 pandemin. Företagen är mer än nånsin i behov av cloud-baserade produkter som granskar IT-säkerheten, för att både kunna ställa om till mer distansarbete och hålla nere kostnaderna.

Outpost24 grundades och har huvudkontor i Karlskrona. Deras snabba expansion de senaste åren har lett till att de idag har kontor över hela Europa och även i USA.

-“Vi har följt Outpost24 under en tid. Vi är imponerade av deras unika produktvision, som adresserar ett nytt behov inom det snabbt växande säkerhets- och riskhanteringsområdet”, säger Henrik Nyblom, förvaltare av Swedbank Robur Ny Teknik.

-”Vi har ett stort förtroende för Monterro sedan tidigare och har en stark tro på Outpost24 som lyckats väl på marknaden. Vi ser fram emot att kunna hjälpa dem i deras resa att både definiera och leda den här kategorin”, tillägger Johan Klevby, medgrundare och förvaltare på Alcur.

-”Olika typer av dataintrång, som malware och phising, fortsätter att komma förbi företags brandväggar, så det finns ett stort behov hos verksamheter världen över att förbättra granskningen av sin IT-säkerhet”, säger Martin Henricson, CEO på Outpost24. ”Jag ser fram emot att nu öka tillväxttakten och kunna hjälpa ännu fler företag att minska sina risker och få en effektivare cybersäkerhet.” fortsätter han.