CSR Expo genomförs på Åbymässan

CSR Expo är mötesplatsen för den som aktivt vill bidra till en hållbar utveckling.

CSR Expo genomförs på Åbymässan 1Här träffas företag och organisationer för att förstå sin påverkan och ta ansvar för samhälle, miljö och människa. Mässan som nu lanseras kommer äga rum på Åbymässan, 3-4 november 2020 i Göteborg.

Mässan CSR Expo utgår från de tre områdena miljö, social-, ekonomisk hållbarhet samt FN:s globala mål för 2030. Under två dagar samlas företag, föreningar, bransch- och intresseorganisationer, myndigheter, forskare, utbildare och politiker för erfarenhetsutbyten från respektive fält inom CSR-området.

Här skapas en mötesplats där man tar del av varandras erfarenheter, affärsidéer och initiativ, där utmaningar lyfts och potentiella lösningar diskuteras. En av de första organisationerna som ställt sig bakom mässan är CSR Sweden.

– Som Sveriges ledande företagsnätverk som fokuserar på företagens samhällsansvar och samhällsengagemang står vi självklart bakom och ser fram emot att få vara en del av CSR Expo, säger Marianne Bogle, direktör på CSR Sweden.

– CSR Expo blir en viktig nationell mötesplats för hållbarhetsfrågor. På Åbymässan är vi extra glada eftersom tillgänglighet och hållbarhet var ledord vid planeringen av Åbymässan. Hela byggnaden är också mycket energieffektiv, kommenterar Iréne Johansson, Event manager, Åbymässan.