Cryptshare och Signicat möjliggör säker digital kommunikation med BankID

Inuits leverantör Cryptshare ingår ett samarbete med Signicat för att framgångsrikt kombinera plattformsoberoende e-postkryptering och säker filöverföring med pålitlig avsändar- och mottagaridentitet med hjälp av BankID.

Cryptshare och Signicat möjliggör säker digital kommunikation med BankID

På detta sätt kan information i företagskommunikation utbytas säkert och med juridiskt bevis på vem som skickat och fått den.

Den planerade lösningen går långt utöver de vanliga metoderna för identifiering: Den erbjuder många nya användningsområden för kommunikation i B2B- eller B2C-miljö och möter därmed det snabbt ökande kravet på bindande konfidentialitet i den digitala världen. Det kännetecknas framför allt av maximal användbarhet för slutanvändare, vilket är den viktigaste grunden för alla hållbara tillämpningar i praktiken. Trots projektets komplexitet förväntas ett konkret marknadserbjudande under tredje kvartalet 2021.

– Vi på Inuit är mycket glada över samarbetet mellan Cryptshare och Signicat då vi ser en stor efterfrågan på marknaden för en lösning för att kunna kommunicera säkert med e-post mellan exempelvis myndighet och medborgare. För det krävs en identifieringsmetod som alla har tillgång till, därför är BankID det naturliga valet, säger Thorir Eggertsson, VD på Inuit.

En lösning för säker digital kommunikation med identitetsverifiering för avsändare och mottagare

Med Signicat-plattformen är det möjligt att använda Cryptshares tjänster med så kallade eIDAS-kompatibla säkra autentiseringar. I Sverige är BankID den vanligaste formen av digitalt identitetsbevis. År 2020 använde mer än 95% av alla svenskar i åldern 21 till 70 i genomsnitt denna metod (källa: Statista) så dess tillämpning kan ses som landsomfattande. Cryptshare och Signicat arbetar nu med att integrera plattformsoberoende säker e-post och användarnas digitala identitet via BankID. Den nya lösningen kommer regelbundet att kompletteras med ytterligare tjänster för digital identifiering.

Pandemin har lett till en betydande ökning av behovet av säker digital kommunikation. Minskade personliga kontakter ledde till en intensifierad användning av digitala alternativ. Denna utveckling kommer att öka i framtiden på grund av effektivitetsvinster för alla inblandade parter. Tydliga bevis på identitet kommer att bli en alltmer integrerad del av säker digital kommunikation.

E-post har under många år varit väl etablerat i både arbets- och privatliv, 90% av alla svenska medborgare använde e-post 2020 (källa: Statista). Som ett bekant medium ger det ett enormt mervärde om det finns som grund för säker och framför allt tydligt spårbar kommunikation. Detta inkluderar men är inte begränsat till kommunikation mellan medborgare och myndigheter, med läkare eller sjukhus och korrespondens med banker eller försäkringsbolag.

Fram tills nu har sådan kommunikation mestadels hanterats via isolerade lösningar som säkra formulär i enskilda portaler eller en ‘privat’ e-postlåda hos banker. Den resulterande mångfalden av olika metoder, lösenord och plattformar utgör dock ett hinder för de flesta slutanvändare. Detta hindrar avsevärt utbredd användning, då befintliga lösningar lider av bristande acceptans i deras praktiska tillämpning.

Signicat och Cryptshare arbetar nu med den saknade kombinationen av plattformsoberoende säker e-post och användarnas tydliga digitala identitet för att ta fram en lösning som fungerar i praktiken.

Samarbete på lika villkor

Det var viktigt för båda leverantörerna att hitta ett jämlikt partnerskap för denna uppgift och de har redan börjat på de olika delprojekten. Marknadserbjudandet planeras till tredje kvartalet 2021 trots projektets ambitiösa mål. Anders Ljungqvist, vd på Signicat Tyskland och Dominik Lehr, VD på Cryptshare, är överens om att samarbetet kommer att ha en stark inverkan på båda företagens marknadsandel. De betonar också att partnerskapet, som kännetecknas av öppenhet och förtroende är grunden för ett fruktbart samarbete och gemensam framgång i framtiden.