Covid-19s effekter på svenska företags utgifter

Covid-19 har tydligt påverkat företagens kortutgifter.

Covid-19s effekter på svenska företags utgifter 1
Statistik över antal intensivvårdade från Folkhälsomyndighetens från 15 maj 9.32. Statistik om företags utgifter som aggregerad siffra av de företag som är anslutna till Pleo. Båda anges procentuellt jämfört med årsmax.

Den 22 mars sjönk utgifterna med hela med 51 procent. Sedan dess syntes små tecken på återhämtning, för att i början av maj vända mycket kraftigt uppåt, till nästan samma nivå som innan nedgången. Parallellt syns indikationer på hur digitaliseringen påskyndats av krisen. Det visar en ny rapport baserad på anonyma användardata från Pleo, betalkortet som förenklar företags bokföring.

Först hände ingenting

Under årets första två månader ökade de svenska företagens kortbetalningar successivt, vilket följer mönstret för ett normalt arbetsår. Den 13 februari bedöms risken för allmän samhällsspridning av covid 19 som mycket låg i Sverige. Den låga risken avspeglas även i företagens beteende. I slutet av februari spenderar företagen på rekordnivåer.

Den första veckan i mars stod Sverige stilla

Under en kort period, från den 2 till 10 mars höjer Folkhälsomyndigheten risknivån från ”måttlig” till det “mycket hög”.  Samhällsspridningen är ett faktum och användardata från Pleo talar sitt tydliga språk. Mellan den 1 och 22 mars faller företagens kortutgifter mycket kraftigt, i genomsnitt med 52,5%. Värst drabbade är reseindustrin, som tappar 87 %, tätt följt av kategorin mat och dryck, som backar med 68 % under perioden.

Början på en återhämtning?

Sedan lägstanoteringen visar färska siffror på en tydlig återhämtning. Under första veckan i maj visade siffrorna att utgifterna under den veckan var tillbaka på 97 procent jämfört med 2020 års högstanotering, vilket kan indikera att på en förbättring. Även marknadsföringsrelaterade kostnader får i senaste mätningen de högsta siffrorna hittills i år. Resebranschen har tappat mest av alla, med 90 procent som mest den 22 mars. Sedan dess har det vänt uppåt, med en fördubbling av antalet utgifter i den senaste mätningen. Den kategori som sett störst uppgång är mjukvara, som i den senaste mätningen står för ett årshögsta med mer än 40 procents ökning.

– Svenska företag har dragit ner på sin konsumtion minst av alla i våra marknader, vilket harmoniserar med regeringens strategi i relation till andra länder. Men även svenska företag är i hög grad påverkade av den globala ekonomin och andra länders agerande – t.ex kan vi se att alla köp kopplade till tjänsteresor, såsom flyg, buss, tåg, taxi, hotell och mat har sett en historiskt stor nedgång till följd av reserestriktioner och stängda gränser, säger, Sebastian Klintberg, Sales manager Sweden.

Nya tider banar väg för ny teknik

Covid-19s effekter på svenska företags utgifter 2Parallellt med detta har Covid-19-krisen blivit lite av ett paradigmskifte för virtuella kort. Innan krisen genomfördes cirka 80 % av alla betalningar med fysiska företagskort. Sedan i slutet av mars har användandet av virtuella kort ökat kraftigt, från cirka 20 % till det dubbla, 40 %. En trolig anledning kan vara att anställda som arbetar hemifrån enklare kan komma igång och göra utlägg för företagets räkning, utan att behöva vänta på ett fysiskt kort.

Om rapporten

Pleo är ett betalkort och mobilapp som förenklar betalning och hantering av företags utgifter och administration för anställda. För att åskådliggöra Covid-19s effekter offentliggör företaget anonymiserade användardata från sina dryga 8000 företagskunder, i ambition att bidra med faktiska siffror i en tid präglad av osäkerhet. Denna rapport fokuserar på läget i Sverige och bygger på en internationell förlaga.