Coronakrisen börjar sätta spår i konkursstatistiken

Konkursstatistiken vänder allt brantare uppåt visar färska siffror från Bisnode.

Coronakrisen börjar sätta spår i konkursstatistiken 1
Henrik Hargéus, Product Manager för risk och kredit på Bisnode.

Under mars månad registrerades 655 konkurser jämfört med 532 samma period föregående år. En av de värst drabbade branscherna är restauranger, som har sett en uppgång av antalet konkurser på drygt 90 procent. Coronavirusets utbrott i världen har även påverkat passagerartrafik och besöksnäring kraftigt. Pandemin slår även hårt mot svenska managementkonsulter med en runt 80-procentig ökning av antalet konkurser.

En annan bransch som det går sämre för är byggföretag, som under perioden ökat antalet konkurser med nästa 30 procent. Redovisning och bokföring är emellertid en bransch som visar en motsatt trend, med en nedgång av antalet konkurser med ca 75 procent.

En ökning av konkurser kan man se i 13 av 21 län, där Skåne län är en av de regioner där det ökat mest med närmare 55 procent. Den bransch som är mest drabbad är restaurangbranschen.

–   Coronaviruset har redan skapat problem för företag i Sverige, totalt sett har konkurserna ökat med drygt 23 procent under mars månad och trenden pekar på en fortsatt ökning runt om i landet, säger Henrik Hargéus, Product Manager för risk och kredit på Bisnode.

Henrik fortsätter:

–     Data för storstadslänen visar att konkurserna ökade med 46 procent senaste veckan i Stockholm, jämfört med samma period föregående år. Antalet konkurser i Skåne under mars månad uppgick till nästan 55 procent och för Västra Götalands län till drygt 19 procent. Skåne har påverkats starkt av de danska myndighetsåtgärderna, vilket jag tror har haft en extra negativ påverkan på tjänsteföretag i Skåne.

STÖRST ÖKNING AV KONKURSER MARS 2020

Län

 1. Jönköpings län ca 200%
 2. Västerbottens län ca 120%
 3. Jämtlands län ca 83%
 4. Västmanlands län ca 60%
 5. Skåne län ca 55%

Bransch

 1. Besöksnäringen ca 1500%
 2. Taxiverksamhet ca 175%
 3. Vägtransport/godstrafik ca 100%
 4. Restaurangverksamhet ca 91%
 5. Managementkonsultverksamhet ca 81%