Comboloan blir bolåneförmedlare – Ska hjälpa låntagare hitta rätt i bolånedjungeln

Comboloan fick nyligen tillstånd att förmedla bostadskrediter till konsumenter från Finansinspektionen enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter (LVB).

Comboloan blir bolåneförmedlare - Ska hjälpa låntagare hitta rätt i bolånedjungeln 1”Vi har i 18 år hjälpt kunder att vara väl förberedda i förhandlingen med banken. Nu erbjuder vi hjälp med själva förhandlingen och förmedlingen av lånet. Det är ett naturligt steg för oss,” säger Fredrik Giers, VD för Comboloan.

I Sverige finns få aktörer inom bolåneförmedling och ingen av dem har Comboloans långa historik av att stötta bolånekunder.

”Nu är de nödvändiga tillstånden på plats och vi kommer att lansera under slutet av 2018. Vår styrka är att vi redan har 19.000 lojala medlemmar och vi lyssnar noga på deras behov och vi kommer lansera en tjänst som har hög kvalitet och som tillför värde både för bolånetagare och långivare,” säger Fredrik Giers.

För bara några år sedan bestod marknaden av fyra storbanker och SBAB, till att nu innefatta närmare 20 långivare som erbjuder bolån. Under 2017 stod nischbankerna för närmare 50 procent av nyutlåningen på bolånemarknaden.

”Bolåneförmedling är vanligt i länder som England, USA och Australien och som marknaden nu ser ut finns behovet även i Sverige,” säger Fredrik Giers.

Undersökningar visar även att en alltför krånglig process är anledningen till att människor inte byter bank.

Med Comboloan försvinner det krånglet och man kan likna affärsmodellen vid tjänster som Insplanet på försäkringsmarknaden, Elskling på elmarknaden och Lendo på privatlånemarknaden.

Fredrik Giers var anställd VD på Comboloan 2007-2009, men klev sedan av verksamheten då han bland annat var marknads- och affärsutvecklingschef på Bluestep Bank under 7 år. Under 2016 köpte Fredrik Giers Comboloan för att utveckla bolaget och affärsmodellen till att också innefatta förmedlingstjänster.

”Fredrik Giers som är entreprenören bakom Comboloan har efter många år i branschen stor kunskap om både kundernas och långivarnas behov. Han har också det kontaktnät och den erfarenhet som krävs för att lansera förmedlingstjänster.” säger Fredrik Söderlindh, styrelseledamot i Comboloan.

Under våren genomförde Comboloan en kapitalanskaffningsrunda och bland investerare och affärsänglar återfinns bland annat Fredrik Söderlindh grundare till Educations Media Group, Stefan Mahlstein grundare av Millstone Group, Daniel Bergsten grundare Narva, Casper Cohen grundare Tecken1 och Erik Bertman koncernchef Coromatic.