Colligent förvärvar stor portfölj av konsumentkrediter

Colligent, som ingår i Collector-koncernen, har ingått avtal om förvärv av en större portfölj med svenska förfallna konsumentkrediter.

Colligent förvärvar stor portfölj av konsumentkrediter 1
Susanne Bruce, CEO Colligent

Det ingångna avtalet omfattar en kreditportfölj med ett totalt fordringsbelopp om cirka 500 MSEK. Köpet finansieras i sin helhet med koncernens egna medel. Säljaren är en av de större aktörerna på den nordiska konsumentkreditmarknaden. Affären beräknas ge en positiv resultateffekt fr.o.m. andra kvartalet 2018.

Colligent, som är ett helägt dotterbolag till Collector AB (publ), har lång erfarenhet av att hantera kunder med betalningssvårigheter på såväl företags- som privatmarknaden. Det i kombination med sin digitala plattform, gör Colligent väl rustat för att hantera denna typ av affärer.

– Affären är ett viktigt steg i vår strategi att bli en heltäckande tjänsteleverantör till den nordiska bank- och finansmarknaden. Vi har en effektiv organisation och våra vänliga och professionella medarbetare är nu redo att ta hand om kontakten med våra nya kunder, säger Susanne Bruce, CEO Colligent.