Collector stärker sin position som digital innovatör

Collector AB sätter upp ett nytt bolag, Collector Ventures KB, tillsammans med NFT Ventures.

Collectors samarbete med NFT ska fokusera på investeringar i FinTech-bolag. Syftet är att utveckla nya digitala produkter och tekniska lösningar, främst för bankverksamheten.collector

Collector samarbetar idag med ett antal FinTech-bolag. För att möjliggöra en fortsatt hög innovationskraft ska Collector nu tillsammans med NFT investera i ett antal bolag med finansiell och digital inriktning.

”Detta är ytterligare ett sätt att utveckla Collector till den ledande digitala nischbanken i Norden. Att ta ägarskap och vara delaktig i utveckling av nya FinTech-bolag ökar vår möjlighet att erbjuda kunder de senaste och bästa lösningarna. NFT skapar förutsättningar för Collector att både investera i dokumenterade och utvärderade FinTech-bolag och att utveckla våra egna produkter”. Stefan Alexandersson, CEO Collector.

NFT är ett ledande Venture Capital bolag inom FinTech i Norra Europa, som hittills investerat i 17 bolag.

”Vi på NFT ser Collector som en mycket spännande och inspirerande partner. Collector har tagit en tydlig position som ledande inom digital innovation och de ser tillväxtmöjligheterna inom nästa generations banktjänster. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att identifiera och utveckla nya spännande FinTech-bolag i Norra Europa”. Johan Lundberg, CEO NFT Ventures.