Citrix Workspace tar bort onödiga störningsmoment i arbetsdagen

Citrix lanserar i dag ett flertal nya funktioner inom Citrix® Workspace inklusive en intelligent ”feed” och personliga arbetsflöden utformade för att förenkla arbetet.

Citrix Workspace tar bort onödiga störningsmoment i arbetsdagen 1Genom att eliminera digitalt brus och automatisera uppgifter frigörs tid som anställda istället kan lägga på arbetsuppgifter de är anställda för att göra.

Dagens teknik gör våra privata livspussel enklare än någonsin. Men det kan komplicera saker på arbetsplatsen. Under en vanlig arbetsdag tillbringar en anställd nästan 65 procent av sin tid på onödigt arbete och möten, 20 procent söker efter information och bara 15 procent gör det de vill och får betalt för att göra*. Anledningen är att teknik som var tänkt att effektivisera arbetet bara har gjort det mer komplext.

– Vi litar blint på Instagram och röstassistenten Siri för att organisera och hantera våra liv. Och med ett enda klick kan vi åstadkomma det vi vill. Sen kommer vi till kontoret där personliga upplevelser ersätts med företagets tekniktunghet som bromsar oss, ständigt avbryter oss och hindrar oss från att göra meningsfullt arbete, säger Mats Ericson, Sverigechef på Citrix.

Under en normal arbetsdag använder den anställde mer än ett dussin appar för att skicka in kvitton, boka resor, skicka beställningar eller ansöka om ledighet. Ofta krävs fyra eller fler appar bara för att slutföra en enda affärsprocess. Därutöver avbryts man av SMS, chatt eller annan notifiering 1110 gånger om dagen, eller ungefär en gång varannan minut.

– Det gör att den anställde har en högst begränsad tid under dagen att fokusera på det arbete man egentligen skulle utföra. Med Citrix Workspaces intelligenta ”feed” och personifierade arbetsflöden minskar det digitala bruset och ger anställda mer tid att lägga på sina riktiga arbetsuppgifter, säger Mats Ericson.

Med Citrix® Workspace kan företag optimera arbetsdagen genom att organisera, vägleda och automatisera arbetet på ett intelligent och personligt sätt och låta de anställda fokusera på det de är bäst på. Citrix Workspace har mängder med innovativ teknik som maskininlärning och mikroapplikationer, vilket gör det möjligt för företag att skapa en upplevelse som är intelligent och säker mellan appar och data