Citrix spår sju IT-säkerhetstrender för 2021

Covid-19 och ökat distansarbete har redan testat företagens cybersäkerhet.

Citrix spår sju IT-säkerhetstrender för 2021 1Framtiden kommer kräva en mer intelligent och flexibel säkerhetslösning för att skydda system, data och människor. Molntjänstbolaget Citrix spår sju IT-säkerhetstrender nästa år.

Att se framåt i en tid då saker aldrig har varit mer osäkra kan verka som en meningslös övning. Men det finns lärdomar att lära idag som kan hjälpa till att forma en bättre morgondag. Precis som distansarbete kan cyberattacker ske var som helst, när som helst. Och för att framgångsrikt kunna skydda de system och information som människor behöver för att få saker gjorda, varhelst de råkar vara, måste säkerhet bli mer intelligent och flexibel. Först då är det möjligt att skapa de säkra miljöer som behövs för att hålla anställda engagerade och produktiva och främja innovation och affärstillväxt.

Fermin Serna, Chief Information Security Officer (CISO) på Citrix, har kommit fram till följande sju IT-säkerhetstrender för 2021.

Distansarbete är här för att stanna

I början av 2020 var distansarbete något som de flesta företag experimenterade med. I och med covid-19 blev det allvar. Många företag betraktade först distansarbete som en kortsiktig lösning på pandemiproblemet, men inser nu att det är här för att stanna. Företag kommer därför behöva uppdatera sin säkerhetspolicy för att stödja medarbetarna i detta.

Det kommer inte finnas några gränser

För tre år sedan definierades säkerhetsgränsen av brandväggar. Idag flyttar applikationer och tjänster snabbt till molnet, människor arbetar var som helst och gränser existerar knappt. Det kommer inte längre att gå att förlita sig på VPN-baserade strategier för att ge åtkomst. Istället kommer företag växla till en Zero Trust-modell som använder kontextuell medvetenhet för att anpassa åtkomst baserat på beteende och åtkomstmönster.

Erfarenhet kommer att påverka strategin

Företag kommer att ta en intelligent, människofokuserad inställning till säkerhet som skyddar anställda utan att för den delen komma i vägen för deras upplevelse och som kan anpassas efter personliga preferenser och utvecklande arbetsstilar.

Det kommer bli mer sofistikerat och uppskalningsbart

Nya sätt att arbeta innebär nya sätt att attackera företag. Ransomware och andra skadliga attacker ökar.

Dåliga aktörer använder sina intjänade pengar till att skala sin verksamhet. Attacker kommer att fortsätta och bli mer sofistikerade och farliga.

Säkerhet blir smartare

När angriparna blir smartare och attackerna mer omfattande blir säkerheten också smartare och mer kreativ. Maskininlärning och artificiell intelligens kommer att ge insikter i realtid om användarnas beteende och åtkomstmönster. Företag kommer att använda tekniken för att automatisera processen med att identifiera säkerhetsincidenter, atypisk aktivitet, policyöverträdelser och skydda säkerhetsluckor.

 

  1. Leverantörer under luppen

Datakedjan är längre och mer komplex än någonsin. Och med gränserna borta måste företag tänka bortom att skydda sina egna system och data och noga övervaka tredjepart som de interagerar med, eftersom allt som krävs för en säkerhetsincident är en svag länk.

 

  1. CISOs kommer att bli snabbrörliga

Företag flyttar saker till molnet. Och CISOs anpassar sig för att säkra den nya miljön. Men för tio år sedan fanns det inget moln. Och om fem år kommer det att finnas något annat. CISO kommer att bli mer snabbrörliga när de anpassar sig för att tillhandahålla en säker miljö som främjar innovation och tillväxt.