Cisco och INTERPOL i samarbete för att bekämpa cyberbrottslighet

För att bekämpa den eskalerande cyberbrottsligheten har Cisco och Interpol nu inlett ett globalt samarbete. Detta första steg innebär att Cisco och Interpol delar hotbildsinformation med varandra.

Cisco och INTERPOL i samarbete för att bekämpa cyberbrottslighet 1Den växande globala cyberbrottsligheten gör att behovet av samarbete ökar. Cisco har med sin världsledande teknik för att upptäcka och stoppa cyberbrottslighet igår inlett ett samarbete med Interpol, världens största internationella polisorganisation. Organisationerna ska dela information om säkerhetshot med varandra för att Interpol ska lättare kunna identifiera cyberkriminella och deras brott. Konkret innebär det att hot kan upptäckas avsevärt snabbare. Samarbetet ska också främja framtida behov av träning och kunskapsutbyte för att bekämpa cyberbrottslighet.

-Utbytet av information och kunskap mellan den privata och offentliga sektorn är viktig i kampen mot cyberbrottslighet. Inget land eller företag kan göra detta själva. Vi är väldigt glada att kunna samarbeta med Interpol för utbyte av information om hot och hitta andra möjligheter till kunskapsutbyten för att besegra cyberbrottslighet, säger Henrik Bergqvist, Områdeschef Cybersecurity, Cisco AB.

Avtalet undertecCisknades idag i Singapore mellan John Stewart, Global chef säkerhet och Interpols globala innovationschef NobCiscooru Nakatani.