Check Points säkerhetsrapport: Sjukvården och distansarbetare utsatta

IT-säkerhetsföretaget Check Point har släppt sin säkerhetsrapport för 2021.

Check Points säkerhetsrapport: Sjukvården och distansarbetare utsatta

Rapporten belyser de mest utbredda metoderna som cyberkriminella använder för att attackera verksamheter världen över.

Det kan vara kriminella, politiska eller nationella aktörer som också utnyttjar pandemin för att attackera företag i alla branscher. Rapporten ger dessutom viktig information som kan hjälpa IT-säkerhetsansvariga och chefer att skydda sina verksamheter från femte generationens avancerade cyberattacker och hot.

Några av de viktigaste resultaten i årets rapport är:

Andelen som flyttar till molnet ökar snabbare än nivån av säkerhet: Under 2020 avancerade digitaliseringen på ett sätt som motsvarar fem års utveckling som en konsekvens av pandemin, men säkerheten i publika moln är fortfarande en stor oro för 75 procent av företagen. Samtidigt säger över 80 procent av verksamheterna att deras befintliga säkerhetsverktyg inte fungerar alls eller att de har begränsad funktion i molnet, vilket tyder på att problemen med molnsäkerhet kommer fortsätta under 2021.

Distansarbetare är under attack: Hackare attackerar distansarbetare med ”thread hijacking” för att stjäla data eller infiltrera nätverk genom att använda trojaner såsom Emotet och Qbot, vilka har påverkat 24 procent av verksamheterna globalt. Attacker mot lösningar för distansarbete såsom RDP och VPN har också ökat dramatiskt.

Ransomware-attacker med dubbel utpressning ökar: Undertredje kvartalet 2020 hotade nästan hälften av alla ransomware-attacker att släppa data inkräktarna stulit från den drabbade verksamheten. I genomsnitt drabbas ett nytt företag av en ransomware-attack var tionde sekund.

Attackerna mot sjukvården blir en epidemi: Under det sista kvartalet 2020 rapporterade Check Point att ransomware-attacker mot sjukvården hade ökat med 45 procent globalt och sannolikheten för att de kriminella får igenom sina krav har ökat på grund av pandemin.

Mobilerna är utsatta: 46 procent av alla undersökta verksamheter hade åtminstone en anställd som laddat ned en skadlig mobilapplikation vilket hotade deras nätverk och data under 2020. Den ökade användningen av mobiler under pandemin har också ökat andelen trojaner som stjäl bank- och personuppgifter.

– Många företag fick genomföra nya digitala initiativ för att hantera pandemin under 2020, men det gav också cyberkriminella nya möjligheter att attackera anställda och deras arbetsgivare, säger Jonas Bruzelius, Sverigechef hos Check Point. Vi måste agera nu för att stoppa denna cyberpandemi som annars riskerar att fortsätta eskalera.

Check Points säkerhetsrapport för 2021 är baserad på data från Check Points ThreatCloud intelligence. Det är världens största samarbetsnätverk för att bekämpa it-brottslighet och får data och trender från ett globalt nätverk av sensorer, från Check Points senaste forskning och från en färsk undersökning bland IT-ansvariga och chefer. Rapporten redovisar de senaste hoten mot olika branscher, ger en omfattande överblick över trenderna och innehåller expertanalyser för att hjälpa verksamheter att förstå och förbereda sig för dagens och morgondagens komplexa hotlandskap.