Check Point visar: 42 % av alla verksamheter globalt påverkade av kryptokapning

Säkerhetsföretaget Check Points rapport över utvecklingen inom cyberhot och skadlig kod visar att kryptokapare fortsätter att utgöra ett allt större hot och att så många som 42 % av organisationer världen över påverkades av kryptokapare under februari 2018.

Check Point visar: 42 % av alla verksamheter globalt påverkade av kryptokapning 1Rapporten visar att Coinhive, som utvinner kryptovalutan Monero, var den vanligaste skadliga koden under februari, både globalt och i Sverige. Dessutom återfinns Coinhive-konkurrenten Cryptoloot på andra plats globalt och på tredje plats i Sverige. Cryptoloot använder offrets CPU- eller GPU-kraft för att addera transaktioner till blockkedjan och kan på så sätt utvinna valuta. Cryptoloot påverkade 16 % av organisationerna globalt i februari, jämfört med 7 % av organisationerna i januari.

– De senaste fyra månaderna har kryptokapning blivit ett alltmer utbrett hot. Kryptokapning påverkar inte bara prestandan negativt – så snart en kryptokapare har infekterat ett nätverk kan den användas för att sprida annan skadlig kod. Det är därför viktigare än någonsin att företag implementerar en cybersäkerhetsstrategi med många lager, som skyddar mot såväl kända som okända hot, säger Åsa Edner, Sverigechef på Check Point.

I Sverige var malvertising-viruset RoughTed, som sprider sig via annonser och ad-blockers på nätet, den näst vanligaste skadliga koden under februari.

Topplistan baseras på ThreatCloud World Cyber Threat Map, som drivs av Check Point, och är världens största samarbetsnätverk för att bekämpa it-brottslighet. Databasen innehåller över 250 miljoner adresser och spårar i realtid var och hur cyberattacker sker världen över.