Check Point: Företag ligger två generationer efter säkerhetshoten

Under Check Points säkerhetsevent CPX 360 i år presenterade företagets vd Gil Shwed utvecklingen av cybersäkerhetshot under det gångna året.

Check Point: Företag ligger två generationer efter säkerhetshoten

I samband med pandemin ökade alla typer av cyberattacker enormt.

Dessutom ökade de avancerade cybersäkerhetsattackerna med 50 procent.

– Vi har redan sett en rad avancerade femte generationens cyberattacker, men en majoritet av alla verksamheter har bara skydd för tredje generationens attacker, säger Jonas Bruzelius, Sverigechef hos Check Point. I och med att 74 procent av alla verksamheter kommer att möjliggöra distansarbete även efter pandemin är de mycket angeläget att säkerställa att cybersäkerheten garanteras även för denna typ av arbetssituation.

Femte generationens cyberattack, är stora multivektor mega-attack som använder avancerad attackteknik. De kan omfatta allt från företagsmiljöer ända till molnet, och inkludera många olika aktiviteter i ett enda attackflöde. Dessutom är denna typ av attacker bra på att dölja sina spår, vilket gör de svåra att upptäcka. Det kan inte uteslutas att cyberkriminella dessutom planterar skadlig kod hos de drabbade företagen, som ligger gömda och drabbar vid ett senare tillfälle. För att upptäcka dem krävs intelligent programvara på klienter och användarenheter, såväl som i nätverket och över hela miljön, så att onormal aktivitet snabbt kan identifieras och stoppas.

Check Point lanserar också Check Point Harmony. Harmony ger fjärranvändare den högsta nivån av säkerhet i en enda enhetlig lösning och täcker alla attackvektorer. Lösningen möjliggör säker anslutning till valfri resurs varifrån som helst. Harmony skyddar både företagets enheter och användare som använder egna enheter för att koppla upp sig mot företaget och dess system.