Camfil och Implema tecknar samarbetsavtal för support, applikationsförvaltning och vidareutveckling av Dynamics 365

Under hösten 2019 valde Camfil, som är en ledande tillverkare av renluftslösningar, Implema för att implementera en fullskalig affärssystemslösning för hela deras verksamhet baserat på Microsoft Dynamics 365, initialt med den svenska delen av Camfils verksamhet som innefattar moderbolaget och de svenska produktion och säljenheterna.

Camfil och Implema tecknar samarbetsavtal för support, applikationsförvaltning och vidareutveckling av Dynamics 365 1
Viktor Lundqvist, affärsområdeschef för Microsoft Dynamics på Implema:

Första bolaget är sedan några månader i produktion med Dynamics 365 och som en fortsättning på detta arbete har Camfil tecknat långsiktigt samarbetsavtal för support, förvaltning och vidareutveckling med Implema.

Samarbetsavtalet innefattar förutom support och förvaltningstjänster även hantering av de kontinuerliga uppdateringar Microsoft släpper flera gånger per år, där alla kunder med Dynamics 365 ligger på senaste releasen, kallat One Version. Implemas roll är att säkerställa att Camfil smidigt kan göra dessa övergångar när nya releaser släpps och säkerställer att Camfil kan ta till sig den senaste utvecklingen och ligger i framkant på de möjligheter som ges av deras val av Microsoft Dynamics 365. Camfils val av Dynamics 365 och med de kontinuerliga uppdateringar som kommer med det har flera fördelar som i korthet sammanfattas av Viktor Lundqvist, affärsområdeschef för Microsoft Dynamics på Implema:

– Den stora vinningen med Dynamics 365 och One Version är att våra kunder som väljer denna lösning alltid har ett uppdaterat affärssystem och slipper stora omfattande uppgraderingar. Releaserna sker istället per automatik upp till åtta gånger per år. Viktor fortsätter:

– Det är ett klokt sätt att såväl riskminimera som att ha kostnadskontroll. Att dessutom välja att ta detta stöd av Implema gör processerna lättare för kunden, då vi stöttar alla våra Dynamics 365-kunder med dessa tjänster och på så vis också får stordriftsfördelar, vilket gynnar Camfil i detta fall. Implema har en djup kunskap i de releaser som släpps som inte en enskild kund kommer ha möjlighet att själva ha.

Anders Hedenros som  är CIO på Camfil lyfter fram följande skäl till valet av Dynamics 365 och One Version och varför valet föll på Implema. Anders Hedenros säger:

– Camfil har tidigare haft fler olika installationer av Microsoft Dynamics i koncernen, med olika versioner och olika lösningar. Med Dynamics 365 och Microsofts tänk kring One Version, så tillåter detta att vi kan ha samma lösning på hela koncernen, vilket är ett viktigt steg i att harmonisera våra processer i koncernen och göra det mer transparent internt på Camfil mellan olika länder.