C.A.G levererar IT-tjänster till Cliens Kapitalförvaltning

C.A.G Datastöd har anlitats för att leverera IT-tjänster till Cliens Kapitalförvaltning.

C.A.G levererar IT-tjänster till Cliens Kapitalförvaltning

Cliens är ett ledande fristående fondbolag med målsättning att erbjuda investerarna långsiktigt god avkastning, med fokus på den nordiska aktie- och räntemarknaden.

Verksamheten består av både diskretionär kapitalförvaltning och fondförvaltning där kraven på en stabilt tillgänglig, säker och effektiv IT-miljö är mycket höga. Cliens ställde även krav på specialanpassade funktioner och mobila IT-tjänster när man upphandlade sin nya lösning. Med en kundbas inom Bank & Finans med tonvikt på portföljförvaltande kunder, fick C.A.G möjlighet att erbjuda Cliens en anpassad lösning. C.A.G har nu fått förtroende att leverera Cliens nya IT-miljö.

”På C.A.G Datastöd har vi lång erfarenhet av IT-drift och -support inom finanssektorn, vilket gör att vi har stor förståelse för Cliens Kapitalförvaltnings behov”, säger Magnus Fredholm, kundansvarig på C.A.G Datastöd. ”Den nya plattformen driftsattes i november och vi har sedan dess ansvarat för IT-drift och -support. Vi är glada över att ha fått förtroendet att leverera enligt Cliens högt ställda krav”, avslutar Magnus Fredholm.

”C.A.G hade mycket bra referenser från både större och mindre aktörer inom finansbranschen vilket var en av de viktigaste faktorerna vid valet av C.A.G som samarbetspartner”, säger Lena Wallenius, VD på Cliens Kapitalförvaltning. Hon fortsätter; ”Vi är nöjda med projektet som genomfördes på kort tid och med rätt kvalitet. Då vi inte har IT-kompetens internt använder vi nu C.A.G Datastöds tjänster och det fungerar utmärkt”.