C.A.G Datastöd certifieras enligt ISO 27001

C.A.G Datastöd certifieras enligt den omfattande informationssäkerhetsstandarden ISO 27001.

C.A.G Datastöd certifieras enligt ISO 27001 1Certifieringen omfattar styrning och processer för informationssäkerhet och leverans av tjänster inom drift och underhåll av IT-plattformar och affärskritiska system. C.A.G Datastöds kunder återfinns främst inom Bank- och Finanssektorn, där kraven på säkerhet och tillgänglighet ofta är särskilt höga.

Certifieringen genomfördes av DNV.

”För de kunder som C.A.G Datastöd har är hög IT- och informationssäkerhet centralt, samtidigt som det är extremt viktigt att kundernas tjänster alltid är tillgängliga, dygnet runt. Därför är jag stolt och glad över att bolaget uppnått certifieringskraven för ISO 27001”, säger Åsa Landén Ericsson, koncernchef på C.A.G.

”Att vi certifieras enligt ISO 27001 stärker C.A.G Datastöds redan starka position som leverantör av verksamhetskritiska tjänster för den finansiella sektorn. Vi arbetar varje dag för att erbjuda både säker IT- och applikationsdrift och verksamhetsnära utvecklingstjänster till våra kunder. Detta ger oss ett fint kvitto på att våra ansträngningar ger utdelning och kommer våra kunder till godo, säger Johan Sunmo, VD på C.A.G Datastöd.”