Byte av certified adviser till Erik Penser Bank AB

DistIT AB har ingått avtal med Erik Penser Bank AB avseende tjänsten som Certified Adviser.

Byte av certified adviser till Erik Penser Bank AB 1Erik Penser Bank AB tillträder som Certified Adviser den 1 juli 2018. Fram till dess kommer Remium Nordic AB att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.

DistIT AB (publ)
Styrelsen