24Money utmanar bankerna

24Money lanserar idag sitt agentsystem för anslutna betaltjänstombud i hela landet.

Som enda aktör erbjuder 24Money ett unikt och komplett, molnbaserat betaltjänstsystem som fullt ut konkurrerar med bankernas betaltjänster.24Money utmanar bankerna 1

Ett alternativ till banken Efter att ha testat sitt betaltjänstsystem 24Money Agent System sedan januari 2016 är 24Money nu i ett skarpt produktionsläge, vilket innebär att systemet kommer släppas till väntande ombud i första hand nationellt och senare under 2017 även inom EU/EES. Anslutna betaltjänstombud – agenter – kan därmed erbjuda marknadens bredaste utbud av betaltjänster till sina kunder. 24Money är den enda aktören som utmanar de stora bankerna fullt ut på betaltjänstområdet och erbjuder i de flesta fall fler tjänster än vad bankerna gör. Under 2016 har strax under 20 agenter förmedlat betaltjänster i syfte att säkerställa systemets funktionalitet. Trots det mindre antalet agenter har fler än 10 000 kunder anslutits till systemet och dessa använder nu 24Moneys betaltjänster för sina vardagsbehov av banknära tjänster. Ett större antal betaltjänstombud har väntat på att få komma igång och efterfrågan är stor. Med nuvarande tillväxttakt kommer antalet agenter att överstiga 200 redan inom ett år.

– Intresset för vårt agentsystem är enormt och vi är glada för det starka genomslag det fått på marknaden. Det är en unik möjlighet för den lokala handeln, som till exempel bensinstationen eller kvarterets minilivsbutik, att kunna ta rollen som ett fullvärdigt alternativ till banken och erbjuda betaltjänster som tidigare varit reserverade för bankerna. Systemet är helt molnbaserat och faktum är att en ny agent kan vara igång inom 5 minuter, så enkelt och smidigt är det. Detta gör att privatpersoner och företag får tillgång till banknära tjänster i sin direkta närhet och när det passar dem, säger Anders Blomkvist, VD på 24Money.

Hos betaltjänstombud anslutna till 24Money kan kunderna genomföra flertalet betaltjänster som att betala räkningar, ansöka om betalkonto och kort, göra insättningar och uttag från konto eller genomföra kontoöverföringar. Även företag med avtal kan använda sig av betaltjänsterna, vilket innebär att lokala handlare kan sätta in dagskassan och få direkt tillgång till pengarna på kontot. Privatpersoner och företag får också enkelt tillgång till smarta och smidiga alternativ till bankernas internet- och mobilbank.

– Med ombudens generösa öppettider och stora spridning i landet ger vi kunderna tillgång till betaltjänster såväl på nätet som i varje stad, stadsdel och i glesbygd. 24Money har ett fokus på digitala betaltjänster, men skiljer sig från bankerna eftersom vi ser att det fortfarande finns ett behov av att hantera kontanter i samhället. 24Money fungerar som en bro för kunder som vill gå över till digitala betalningar, men som av olika skäl inte har tillgång till den typen av betaltjänster idag, avslutar Anders Blomkvist.