Brexit aktualiserar vikten av starkt investeringsfrämjande

Business Sweden har undersökt Sveriges förutsättningar och möjligheter att attrahera utländska investeringar som Storbritannien förväntas tappa till följd av Brexit.

Av den globala undersökningen framgår vikten av att Sverige kan erbjuda ett starkt och koordinerat investeringsfrämjande för att vara ett relevant alternativ i konkurrensen om nyinvesteringar på EUs inre marknad.Brexit aktualiserar vikten av starkt investeringsfrämjande 1

Business Sweden har på uppdrag av regeringen analyserat de nya möjligheterna för att attrahera utländska investeringar till Sverige som kan uppstå vid ett brittiskt utträde ur EU. Av de genomförda företagsintervjuerna framgår att företagen upplever en stor osäkerhet vilket har en negativ effekt på nyinvesteringar i Storbritannien. Sverige bedöms vara en perifer marknad för och är inte ett självklart alternativ vid en omlokalisering av företagens verksamhet mot övriga EU-området.

”Genom Brexit skapas nya investeringsmöjligheter och det är ett givet tillfälle för relevanta aktörer att kraftsamla inom investeringsfrämjandet. Med ett strategiskt, samordnat och målinriktat arbetssätt finns goda förutsättningar för ett framgångsrikt främjandearbete för investeringar som i sin tur bidrar till den svenska ekonomin med teknologi, innovationer, kapital och arbetstillfällen” säger Ulrika Cederskog Sundling, chef för Investeringsfrämjande på Business Sweden.

Med fokusering på riktade insatser från Business Sweden, i samarbete med övriga aktörer inom Team Sweden Invest, finns goda förutsättningar att stärka varumärket Sverige internationellt. Nya möjligheter med anledning av Brexit finns speciellt inom ICT, Life science, tillverknings- och fordonsindustrin samt delar av finanssektorn. Det skulle även stärka handelsrelationerna och gynna såväl export som Sveriges globala konkurrenskraft.