Bostadsmarknaden 2018 avslutades med små prisrörelser.

Jämfört med för ett år sedan är priserna på bostadsrätter och villor oförändrade, sett till riket som helhet.

Året har präglats av regionala skillnader där både upp- och nedgångar registrerats. För årets sista månad har vi en minskning av priserna på -1% för båda bostadsslagen. Det visar den senaste statistiken över bostadsförsäljningar t.o.m. december som sammanställts av Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

– I Stor-Stockholm och Stor-Göteborg, där nästan hälften av alla bostadsrätter säljs, gick priserna ned med -1% viket påverkar även rikssiffran negativt. Samtidigt var priserna Malmö-området, centrala Stockholm och centrala Göteborg oförändrade. Prisutvecklingen på årsbasis ligger nu på eller nära 0%. Årsutvecklingen för bostadsrättspriserna i länen visar en blandad bild. I 12 av 21 län har priserna sjunkit, 3 är oförändrade och i 6 har priserna ökat på årsbasis, säger Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

– När det gäller villapriserna senaste månaden ökade Stor-Malmö med +1% medan övriga områden minskade något. I Stor-Stockholm minskade priserna med -2% och Stor-Göteborg med -1%. Även sett till prisutvecklingen på årsbasis sticker Stor-Malmö ut med +2%, medan Stor-Göteborg är på -1% och Stor-Stockholm på -5%. Även villaprisernas årsutveckling i länen visar en varierad bild. 10 län är på plus, 4 har oförändrade priser och 7 län är på minus, konstaterar Hans Flink.

Marknaden

– Även 2018 genomfördes många bostadsaffärer. Det såldes drygt 102.000 bostadsrätter vilket var cirka 6.000 färre än rekordåret 2017. Antalet villaförsäljningar nådde däremot en toppnotering 2018 med nästan 54.000. Det sammanlagda försäljningsvärdet för bostadsätterna och villorna blev drygt 400 miljarder kronor vilket är 7% lägre än värdet 2017 och ca 4% högre än värdet 2016. De tre storstadsområdena är klart dominerande på bostadsrättsmarknaden, då 6 av 10 bostadsrätter säljs i dessa områden. Sett till värdet är dominansen ännu större och motsvarar 73% av det totala försäljningsvärdet i riket. För villor är motsvarade andelar 31% av antalet och 50% av värdet, avslutar Hans Flink.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, december 2018

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket – 1% – 2% ± 0% 34 370
Centrala Stockholm ± 0% – 1% + 1% 86 802
Stor-Stockholm – 1% – 1% ± 0% 54 015
Centrala Göteborg ± 0% – 3% – 1% 59 003
Stor-Göteborg – 1% – 3% – 1% 42 579
Centrala Malmö ± 0% – 1% ± 0% 31 726
Stor-Malmö ± 0% – 4% + 1% 28 037

Statistiken baseras på försäljningen av 24 715 bostadsrätter under oktober 2018 – december 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2018 – september 2018, tolvmånaderssiffran med oktober 2017 – december 2017 och i enmånadssiffran jämförs september 2018 – november 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, december 2018

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket – 1% – 3% ± 0% 2 952 000
Stor-Stockholm – 2% – 4% – 5% 5 564 000
Stor-Göteborg – 1% – 1% – 1% 4 525 000
Stor-Malmö + 1% – 1% + 2% 3 734 000

Statistiken baseras på försäljningen av 13 033 villor under oktober 2018 – december 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2018 – september 2018, tolvmånaderssiffran med oktober 2017 – december 2017 och i enmånadssiffran jämförs september 2018 – november 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus

FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 2% 1 658 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 355 fritidshus mellan januari 2018 och december 2018. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.