Bostadsbyggandet 2010-2017

Boverket vill ha 710 000 nya bostäder 2025

Debatten om bostadsbyggande i Sverige är ganska het just nu, Boverket säger att behovet fram till 2025 är 710 000 nya bostäder. Där en större del, 440 000, bedöms Bostadsbyggandet 2010-2017 1vara klara redan 2020. Vilket innebär en genomsnittlig årstakt på 88 000 nya bostäder per år.

Boverket säger också att byggandet har ökat men inte i den takt som det behövs, samt att det innebär att det som inte uppfylls nu läggs på framtida byggnationer. Volymerna som krävs kommer därmed att öka.

Byggfakta ser på utfall av byggandet och prognosen

Vi har kollat på hur det har sett ut sedan 2010 samt hur det ser ut den närmaste perioden. Om vi backar bandet ända till 2011 så sjönk antalet nyproducerade bostäder i flerbostadshus med 7%, men efter det har det stadigt ökat. En ökning med 22% till 27% årligen till dess att vi är i 2015 då ökningen sköt i höjden med 51%. Förra året, 2016, ökade det också markant med 58% jämfört med föregående år. Då började man bygga nästan 60 000st nya bostäder i flerbostadshus.

Om vi tittar in i framtiden och ser på planerna som finns, samt räknar bort det vanliga bortfallet men lägger den troliga ökningen i beräkning. Då hamnar vi på över 100 000 nya påbörjade bostäder under 2017, vilket är mer än vad Boverket tycker att vi behöver i årstakt till 2020. Men vi ska komma ihåg att det kan skilja i definitioner, Byggfakta räknar detta i igångsatta projekt, och Boverket kanske räknar på något annat sätt.

Om vi kollar på 2018 så är det lite svårare att förutspå, antalet planerade bostäder i flerbostadshus ligger än så länge lite högre än planerna för 2017, och det kommer säkert tillkomma fler projekt. Högst troligen kommer det också påbörjas mer än 100 000 nya bostäder i flerbostadshus även då.