Hem Försäkring Blockkedjeteknik revolutionerar processutveckling

Blockkedjeteknik revolutionerar processutveckling

Publicerat av: Redaktionen

Pensionsbolagen står inför stora kostnadsökningar när nya regelverket för säkerhet inom kort införs. Men det finns en lösning för att minska kostnaden och det är en plattform som bygger på blockkedjeteknik.

Blockkedjeteknik revolutionerar processutveckling 3I spåren av finanskrisen kom de stora säkerhetsbristerna i de finansiella systemen i fokus. För att ytterst garantera att de finansiella systemen, och pensionssystemen, hade tillräckligt skydd i turbulenta tider utvecklades regelverket European Market Infrastructure Regulation, EMIR. Det togs fram på initiativ av EU-kommissionen och började gälla 2012.

Ett av syftet med EMIR är att skydda pensionssystemen. Hittills har pensionsbolagen haft ett undantag, men successivt omfattas också de av EMIR.

– Idag vet vi inte exakt när pensionsbolagen fullt ut omfattas av regelverket, men vi vet att EU-kommissionen driver på. Då vet vi också att pensionsbolagens kostnader kommer att öka, om inte hanteringen blir effektivare, säger Björn Svensson, vd för Envirio Technology.

Enligt uppskattningar av EU-kommissionen beräknas kostnaden för svenska pensionärer öka med två miljarder kronor om året när det regelverket är infört. Kostnadsökningarna beror bland annat på motpartssäkring av finansiella transaktioner via CCP och är en följd av att många av dagens system för post-trade är över 30 år gamla.

Envirios lösning på problemet är plattformen som företaget kallar MarcoNet. Den bygger på blockkedjeteknik, öppen källkod, öppna api:er och användarvänlig app-teknik.

– Enligt branschanalyser kan processerna effektiviseras med 50 procent på kort sikt och med 85 procent på lång sikt.

Mycket av kostnadsbesparingarna kommer av blockkedjeteknikens möjligheter att effektivisera och utveckla processen. I första hand riktar sig MarcoNet till banker, men det utesluter självfallet inte andra verksamheter.

– Med traditionell databasteknik kan mycket gå fel i verksamhetsöverskridande processer, men blockkedjetekniken skapar en pålitlig distribuerad databas. Vilket är, vågar jag påstå, något unikt.

Blockkedjetekniken passar speciellt bra när flera verksamheter, eller organisationer, är involverade, till exempel vid värdepappershantering.

– Det går att ha ett gemensamt distribuerat system där informationen går att lita på. När man kan lita på varje transaktion, så kan processer mellan organisationer digitaliseras och effektiviseras på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. I ett blockkedjebaserat system, så behöver ingen tredje part garantera transaktionerna, så som exempelvis Bankgirocentralen gör.

När alla parter har tillgång till samma information och använder samma kod, så kan flödena mellan organisationer digitaliseras effektivt. I processutveckling är frågan om överlämning central. Det är fel och missförstånd vid överlämningar mellan avdelningar och verksamheter som tar tid och är kostsamma. Det har gått att lösa med gemensamma system inom en verksamhet men varit svårare mellan verksamheter. Med den nya tekniken kan överlämningar mellan verksamheter i olika organisationer digitaliseras och standardiseras på ett effektivt sätt.

– Därför kallar jag det för Processinnovation 2.0. Nu kan processer effektiviseras genom en hel värdekedja. Goda exempel finns inom värdepappershantering och inom logistikflöden. Det som förvånar många är hur blockkedjetekniken är ett konkret verktyg för verksamhetsutveckling.

MarcoNet är en plattform för hantering av marginalkrav och panter.

– Men det går självfallet att bygga andra verksamhetsöverskridande tillämpningar på plattformen, ett aktuellt exempel kan vara kundkontroll och åtgärder mot penningtvätt där flera parter behöver samverka snabbt och effektivt.

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>