Billigare snöröjning av tak med IoT

Även i år fick många i fastighetsbranschen en ovälkommen överraskning genom stora snömängder på taken.

Billigare snöröjning av tak med IoT 1Många blev tvungna att blixtinkalla snöröjning. Trots att det är enkelt att använda IoT-lösningar som erbjuder bättre framförhållning för snöröjning av taken.

Free2move har som mål att få fastighetsbranschen dra ordentlig nytta av IoT och AI-lösningar. Bolaget blev förbluffat när de fick klart för sig vilka stora summor fastighetsbolag betalar för snöröjningen av tak som beställs med kort framförhållning. Dessutom hade Free2move redan tagit fram en närliggande IoT-lösning som kunde användas.

̶ Vi insåg att vi redan kan erbjuda lösningar för att hantera snöröjningsproblematiken av tak till betydligt lägre kostnad. Att de smarta lösningarna redan finns ser vi som vår skyldighet att informera fastighetsbranschen om, berättar Torbjörn Fransson på Free2move.

Som civilingenjören som arbetat många år inom elektronikutveckling och nu är teknisk rådgivare och projektledare på Free2move, tycker han det är intressant att ta fram lösningar med IoT som ser till att många olika utmaningar i fastighetsbranschen blir lösta. En helhetslösning för att mäta snölast på tak bestående av beprövade sensorer som kopplas upp till molntjänster, kostar mindre än de flesta tror, även om man behöver ta hjälp av en byggnadskonstruktör. För exempelvis fastighetsägare till köpcentrum som har problem med stora mängder snö på stora platta tak, kan en sådan investering vara något som de snabbt sparar in.

Sensorer känner av den aktuella påverkan av takets bärande konstruktion och tillsammans med integrerade snöprognoser ger det värdefull information för att med framförhållning kunna bedöma när snöskottning behövs. Snöröjning kan på så sätt beställas i god tid vilket blir mycket billigare än panikutryckningarna. Man slipper också onödig snöröjning när systemet visar att det inte behövs.

Varför genomslaget har dröjt

Med tanke på de stora summor som går att spara in är det förvånande att det här inte har slagit igenom på bred front inom Sveriges fastighetsbransch.

Torbjörn Fransson ser flera anledningar till det. En del beror på att IoT och AI är nytt för branschen och att tekniken först på senare år har sjunkit i pris och blivit användarvänlig.

Han upplever också att det är en kommunikationsutmaning att nå fram med kunskapen i fastighetsbranschen, där mycket har fungerat på samma sätt under lång tid. I många andra branscher har allt smartare teknikanvändning tvingats fram genom hårdnad konkurrens, ett exempel är detaljhandeln där aktörer som inte varit snabba nog att dra nytta av smart teknik en efter en konkurreras ut idag.

Hur gör man då för att komma igång med det här på rätt sätt?

̶ Det lönar sig att börja med att testa på ett specifikt och extra utsatt ställe, sedan bygger man vidare, råder Torbjörn Fransson.